[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu

Ivana Milič (2017) Vloga meritokratskih in nemeritokratskih elementov pri nagrajevanju učiteljev v slovenskem in italijanskem šolskem sistemu. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2732Kb)

  Povzetek

  V zadnjih letih se tako v Sloveniji kot tudi v Italiji začenja vedno bolj poudarjati potrebo po ocenjevanju učiteljskega dela, zato da bi ugotovili, kateri so tisti učitelji in učiteljice, ki se trudijo in so pri svojem delu tako uspešni, uspešne, da si zato zaslužijo nagrade, povišanja plač in tudi napredovanje na delovnem mestu. Takšno tendenco lahko povezujemo z racionalnostjo meritokracije, ki je ena izmed vodilnih racionalnosti današnje družbe. V svojem temelju zahteva, da se nagradi posameznika ali posameznico zaradi njunih sposobnosti in truda, ki ga vlagata v svoje delo. Racionalnost meritokracije bo osrednja tema te magistrske naloge. V teoretičnem delu predstavljamo njene koncepte in kritike, ki jih je deležna, meritokratske in nemeritokratske elemente, ki vplivajo na (ne)napredovanje po družbeni lestvici; prav tako izpostavljamo značilnosti racionalnosti meritokracije v šolstvu in na področju dela. Sledi analiza slovenske in italijanske zakonodaje s področja zaposlovanja, plač, nagrajevanja in napredovanja učiteljev in učiteljic, primerjava med obema državama in izpostavljanje kritik oz. prednosti obeh sistemov. Ob koncu teoretičnega dela predstavljamo možnosti za dograditev meritokracije v okviru polja socialne pravičnosti. V empiričnem delu smo s kvalitativno analizo 14 intervjujev (8 individualnih in 6 skupinskih) predstavili mnenja učiteljev in učiteljic, ravnateljev in ravnateljic ter sindikalnih predstavnikov v Sloveniji in Italiji o zaposlovanju, nagrajevanju in napredovanju šolnikov in šolnic, ki temeljijo na racionalnosti meritokracije. Rezultate smo predstavili po vsebinskih sklopih - kategorijah, ki smo jih oblikovali v sklopu kvalitativne analize. Te kategorije so: kriteriji za zaposlovanje kandidatov in kandidatk na učiteljska delovna mesta, reguliranje sistema napredovanja in nagrajevanja, mnenje o sistemu napredovanja in nagrajevanja, mnenje o učiteljski plači, mnenje o učiteljskem poklicu, zaslužni učitelj, učiteljica, meritokratski, nemeritokratski kriteriji in mnenje o sistemu ocenjevanja, predlogi za spremembe. Raziskava je z mnenji sodelujočih potrdila prisotnost tako meritokratskih kot nemeritokratskih elementov (socialnega kapitala in sreče) v sklopu zaposlovanja v obeh državah. Prav tako se v sistemu nagrajevanja (v Italiji) in napredovanja (v Sloveniji) omenja pomanjkanje enakih možnosti pri pridobitvi nagrade oz. pri napredovanju. V slovenskem sistemu napredovanja in nagrajevanja se prav tako omenja vpliv sreče in socialnega kapitala. Mnenja o tem, kdo je zaslužni učitelj, učiteljica so podobna, tako med intervjuvanci kot med državama. Prav tako je bila večina intervjuvanih nezadovoljna s sistemom nagrajevanja, napredovanja in učiteljsko plačo in si želi, da bi prišlo do sprememb. Nekoliko bolj deljena mnenja so se pokazala le pri priznavanju pozitivnih oz. negativnih posledic, ki jih lahko ima nagrajevanje oz. napredovanje na motivacijo za kakovosotnejše delo in sodelovanje šolnikov in šolnic.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: meritokracija, plače učiteljev, pravičnost, nagrajevanje, napredovanje, zaposlovanje
  Število strani: 114
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Slavko GaberMentor
  asist. dr. Veronika TašnerSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11685193)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4628
  Datum vnosa: 11 Sep 2017 10:16
  Zadnja sprememba: 11 Sep 2017 10:16
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4628

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa