[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Timsko delo z vidika pedagoškega pristopa Reggio Emilia

Alenka Polak (2009) Timsko delo z vidika pedagoškega pristopa Reggio Emilia. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 77-92. ISBN 978-961-253-036-5

[img]
Predogled
PDF
Download (3881Kb)

  Povzetek

  Timsko delo strokovnih delavcev v oddelku vrtca vključuje timsko načrtovanje, timsko izvajanje dejavnosti in timsko evalvacijo dela, v okviru katerih pedagoški in drugi strokovni delavci proces dela in izvajane dejavnosti skrbno spremljajo, dokumentirajo ter načrtno pisno reflektirajo. Tim se v oddelku vrtca oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti, in sicer z namenom oblikovanja in doseganja skupnih ciljev, ki jih vsak posamezni strokovni delavec v oddelku ne bi mogel dosegati. Timsko delo je pogojeno s skupnimi ter timsko oblikovanimi cilji v okviru posameznih aktivnosti in dejavnosti, ki so v pedagoškem pristopu Reggio Emilia usmerjeni k poudarjanju in spodbujanju ustvarjalnosti ter k samostojnemu raziskovanju otrok. Pozitivna soodvisnost je temeljni psihološki proces, ki omogoča učinkovito timsko delo; prispeva k občutkom medsebojne povezanosti. Osnovni viri motivacije za timsko delo so povezani s psihološkimi potrebami, ki jih posameznik zadovoljuje znotraj tima, npr. potreba po varnosti, potreba po sprejetosti, potreba po potrditvi in priznanju, potreba po samoaktualizaciji. Vzdušje v timu je v veliki meri odvisno od tega, kako člani tima zaznavajo ovire in konflikte ter od strategij reševanja le-teh. Ko problemi v timu niso več zaznani kot ogrožajoči in predstavljajo vir zdrave timske interakcije, se tim razvija.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: Reggio Emilia, timsko delo, zaupanje, timsko načrtovanje, timsko izvajanje, timska evalvacija, refleksija
  Število strani: 258
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/splet_reggio-emilia.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 461
  Datum vnosa: 27 Okt 2011 12:06
  Zadnja sprememba: 27 Okt 2011 12:06
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/461

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa