[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Prednost učenja pred poučevanjem

Marcela Batistič Zorec in Dušan Krnel (2009) Prednost učenja pred poučevanjem. V: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio Emilia. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 47-76. ISBN 978-961-253-036-5

[img]
Predogled
PDF
Download (3881Kb)

  Povzetek

  V uvodnem delu prispevka so predstavljeni pogledi na učenje in poučevanje v različnih pedagoških konceptih skozi zgodovino ter razlaga M. Montesori in Vigotskega, da otroci v predšolskem obdobju prehajajo iz spontanega (nenamernega) v reaktivno in namerno učenje, ki je pomembno vplivalo na sodobne predšolske kurikulume. Tretje, osrednje poglavje obravnava ključna teoretska izhodišča o razvoju mišljenja, učenju in o poučevanju, ki so vplivali na pristop Reggio Emilia: razlage M. Montessori, Deweyja, Piageta, Vigotskega, Brunerja, M. Donaldson in Gardnerja. Teoretska izhodišča avtorja dopolnjujeta z razlagami in s primeri s področja naravoslovja. V sklepnem poglavju sta avtorja primerjala (postmoderni) pristop Reggio z modernimi, k otroku usmerjenimi oz. razvojno ustreznimi programi predšolske vzgoje.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: razvoj mišljenja, učenje, poučevanje, metakognicija, naravoslovje, medpodročno povezovanje, projektno delo, vzgojni pristopi
  Število strani: 258
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/splet_reggio-emilia.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 459
  Datum vnosa: 27 Okt 2011 11:56
  Zadnja sprememba: 27 Okt 2011 11:56
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/459

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa