[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Adrijana Skok (2017) Vpliv plesne vadbe na razvoj ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2504Kb)

  Povzetek

  Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo pogosto pomanjkljivo razvite gibalne sposobnosti, med katere sodi tudi ravnotežje. Gibalna aktivnost otrok z motnjami v duševnem razvoju ima veliko vlogo pri razvoju gibalnih sposobnosti, kot tudi pri ohranjanju zdravja v odraslosti in izboljševanju funkcionalnih sposobnosti pri izvrševanju vsakodnevnih opravil. Ples je primerna gibalna aktivnost za otroke z motnjami v duševnem razvoju. Namen raziskave je bil, ugotoviti nivo ravnotežja pri učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju pred in po trimesečni plesni vadbi. Začetne in končne rezultate smo pridobili s pomočjo Bruininks-Oseretsky testa gibalnih sposobnosti. V vzorec smo zajeli deset učencev z zmerno motnjo v duševnem razvoju, starih od 14 do 19 let. Učence smo razdelili v pare. Vsak par učencev je vključeval člana v eksperimentalni skupini, ki je bil vključen v plesno vadbo, in člana v kontrolni skupini, ki ni bil vključen v plesno vadbo. Vadba plesa je potekala dvakrat tedensko, eno uro v okviru interesne dejavnosti (folklornega krožka) in eno uro tedensko v sklopu vsebin področja gibanje in športna vzgoja. Ugotovili smo, da se je nivo ravnotežja (statičnega in dinamičnega) učencev v eksperimentalni skupini izboljšal, medtem ko je nivo razvitosti ravnotežja učencev kontrolne skupine ostal nespremenjen oziroma se je poslabšal. Rezultati so pokazali, da je plesna vadba izboljšala ravnotežje pri vključenih učencih z zmerno motnjo v duševnem razvoju. Abstract: In children with intellectual disability movement skills, including balance, are underdeveloped. Physical activity plays a great role in the development of movement skills of children with intellectual disability as well as in maintaining their health in adult life and in improving functional skills for performing everyday tasks. Dance is an appropriate physical activity for children with intellectual disability. The purpose of the research was to determine the sense of balance in students with moderate intellectual disability before and after a three-month period of dance exercise. The initial and final results were obtained with the help of Briuninks-Oseretsky test of motor proficiency. The sample consisted of ten students with moderate intellectual disability from 14 to 19 years of age. The students were paired up. Each pair consisted of one member of the experimental group who participated in the dance exercise and one member of a control group who did not participate in the dance exercise. Dance exercise took place twice a week: one hour as part of extracurricular activity (folklore club) and one hour as part of physical education. We have established that the sense of (static and dynamic) balance of the students in the experimental group has improved while the sense of balance in the control group had remained the same or has worsened. The results have shown that dance exercise has improved balance of the students with moderate intellectual disability.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: učenci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, ravnotežje, ples
  Število strani: 90
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Tjaša FilipčičMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11646793)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4563
  Datum vnosa: 17 Jul 2017 11:47
  Zadnja sprememba: 17 Jul 2017 11:47
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4563

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa