[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

(Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami

Katjuša Rozman (2017) (Samo)zaznavanje kompetentnosti in stališča strokovnih delavcev v vrtcu na področju timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (3928Kb)

  Povzetek

  Predšolsko obdobje je v razvoju otrok izredno pomembno, ključno pa je tudi za otroke s posebnimi potrebami, saj je potrebno njihove težave, primanjkljaje in ovire čim prej odkriti. V Sloveniji so predšolski otroci s posebnimi potrebami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami usmerjeni v enega od treh različnih predšolskih programov vzgoje in izobraževanja. V večinskem oddelku vrtca se izvaja program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, kjer je za vsakega otroka pripravljen individualiziran program, na podlagi katerega se izvaja tudi dodatna strokovna pomoč. Da je le-ta čim bolj kakovostna, je potrebno timsko delo različnih strokovnjakov, ki si stalno izmenjujejo informacije, si medsebojno pomagajo in delajo za skupni cilj. Na kakovostno delo z otroki s posebnimi potrebami pa vpliva tudi kompetentnost strokovnih delavcev. Da so pri delu strokovni in uspešni, potrebujejo določena znanja, spretnosti, sposobnosti in izkušnje s tega področja. Pomembna pa so tudi stališča strokovnih delavcev, ki jih imajo do timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Nekateri strokovni delavci imajo do vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinske oddelke vzgoje in izobraževanja pozitivna stališča, medtem ko imajo drugi odklonilno mnenje, negativna stališča in strahove pred pedagoškim delom s temi otroki. Na stališča pogosto vpliva zaznavanje lastne kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami, zato nas je v empiričnem delu zanimalo, kako strokovni delavci v slovenskih vrtcih zaznavajo lastno kompetentnost in kakšna stališča imajo do timskega dela z otroki s posebnimi potrebami. Vzorec raziskave je predstavljalo 113 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice, ki delajo v večinskih oddelkih vrtca v različnih slovenskih krajih. Vključene so bile strokovne delavke z različno stopnjo izobrazbe in različnimi delovnimi izkušnjami v vrtcu. Podatke smo anonimno zbirali z anketnim vprašalnikom. Dobljene rezultate smo obdelali s pomočjo programa SPSS in spletne ankete 1-ka. Rezultati raziskave so pokazali, da se strokovni delavci v vrtcu ne zaznavajo kot dovolj kompetentne za tovrstno delo. Njihove samozaznave kompetentnosti se statistično pomembno razlikujejo glede na delovno mesto in stopnjo izobrazbe, medtem ko glede na delovno dobo statistično pomembnih razlik nismo potrdili. Preverjali smo tudi stališča strokovnih delavcev v vrtcu do otrok s posebnimi potrebami in ugotovili, da imajo strokovni delavci do njih nevtralna stališča. Med stališči strokovnih delavcev glede na delovno mesto, stopnjo izobrazbe in delovno dobo nismo dokazali statistično pomembnih razlik. Ugotovili smo tudi, da imajo strokovni delavci do timskega dela z otroki s posebnimi potrebami pozitivna stališča. Statistično pomembne razlike v stališčih do timskega dela z otroki s posebnimi potrebami so se pokazale le glede na delovno mesto strokovnih delavcev. Glede na stopnjo izobrazbe in delovno dobo pa statistično pomembnih razlik nismo dokazali. Statistično pomembne korelacije so se pokazale tudi med stališči do timskega dela in zaznavami lastne kompetentnosti za timsko delo z otroki s posebnimi potrebami. Med stališči strokovnih delavcev do otrok s posebnimi potrebami in njihovimi samozaznavami kompetentnosti pa nismo dobili pozitivnih in statistično pomembnih korelacij. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da strokovni delavci v vrtcu lastno timsko delo z otroki s posebnimi potrebami zaznavajo kot visoko učinkovito.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: tim, timsko delo, stališča, strokovni delavci v vrtcu, otroci s posebnimi potrebami, kompetence
  Število strani: 129
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Alenka PolakMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11639881)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4558
  Datum vnosa: 14 Jul 2017 13:17
  Zadnja sprememba: 14 Jul 2017 13:17
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4558

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa