[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju

Anja Vidmar (2017) Številske in prostorske predstave pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (3792Kb)

  Povzetek

  Matematika pomembno vpliva na posameznikovo uspešnost in zadovoljstvo na šolskem in življenjskem področju. Številske in prostorske predstave so ključnega pomena za uspešno obvladovanje matematike. Če so te predstave slabše razvite, to predstavlja eno izmed najpomembnejših ovir pri doseganju uspeha na matematičnem področju. Učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju so že v izhodišču vzgojno-izobraževalnega procesa v slabšem položaju, saj počasneje usvajajo šolska znanja, zato je pri njih lahko razvoj številskih in prostorskih predstav upočasnjen in potrebujejo za pridobivanje teh predstav bistveno več časa. Sopojavljanje gibalne oviranosti lahko predstavlja dodatno oviro pri razvoju omenjenih predstav, saj kognitivni in gibalni razvoj človeka potekata vzporedno in soodvisno. Oviran gibalni razvoj tako lahko vpliva na različna kognitivna področja, tudi na področje številskih in prostorskih predstav. Učenci z gibalno oviranostjo imajo namreč bistveno manj izkušenj na matematičnem področju, ob gibalni oviranosti pa se lahko pojavljajo razni primanjkljaji na področju senzorike, orientacije, prostorske zaznave, pozornosti, pomnjenja ipd. Raziskave, ki preučujejo vpliv gibalne oviranosti na razvitost številskih in prostorskih predstav pri učencih z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, so izjemno pomanjkljive. V magistrskem delu, ki zajema vzorec 44 učencev 2. in 3. razreda prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom (prvi vzorec sestavlja 22 učencev z gibalno oviranostjo, drugi vzorec pa 22 učencev brez gibalne oviranosti), so predstavljene razlike glede razvitosti številskih in prostorskih predstav med učenci z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju ter med učenci brez gibalne oviranosti z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Predstavljen je tudi vpliv različnih dejavnikov (stopnje gibalne oviranosti, spola, razreda, pridruženosti dodatnih motenj, vključenosti v terapije) na razvitost številskih in prostorskih predstav. Opazovane so bile tudi razlike v rabi strategij štetja in računanja med enim in drugim vzorcem. Razvitost številskih in prostorskih predstav je bila merjena s testom znanja. Za obdelavo rezultatov so bile uporabljene naslednje statistične metode (opisna statistika, t-test za preverjanje statistično značilnih razlik med dvema neodvisnima vzorcema, Mann-Whitneyjev U-test ter Kruskal-Wallisov test). Rezultati so pokazali, da gibalna oviranost statistično značilno vpliva na razvoj številskih in prostorskih predstav, saj so učenci z gibalno oviranostjo na testu, ki meri razvitost številskih in prostorskih predstav, dosegli bistveno nižje rezultate kot učenci brez gibalne oviranosti. Stopnja gibalne oviranosti se ni izkazala kot statistično značilen dejavnik razvitosti številskih in prostorskih predstav, prav tako ne spol. Vključenost v razred se je izkazala kot statistično značilen dejavnik samo znotraj vzorca učencev brez gibalne oviranosti, prav tako pridružene motnje. Izkazalo se je tudi, da tisti učenci, ki niso vključeni v terapije, dosegajo statistično značilno boljše rezultate na testu, ki meri razvitost številskih in prostorskih predstav. Prav tako so se pokazale razlike v rabi strategij štetja in računanja med obema vzorcema, statistično značilne razlike pa obstajajo pri rabi strategij preštevanja predmetov ter pri rabi strategij seštevanja, v prid učencem brez gibalne oviranosti. Glede na rezultate so v magistrskem delu zbrana priporočila ter splošne in specifične strategije za pomoč strokovnim delavcem pri razvijanju številskih in prostorskih predstav pri učencih z gibalno oviranostjo in lažjimi motnjami v duševnem razvoju.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: številske in prostorske predstave, gibalna oviranost, lažje motnje v duševnem razvoju
  Število strani: 154
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Janez JermanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11639369)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4555
  Datum vnosa: 14 Jul 2017 13:40
  Zadnja sprememba: 14 Jul 2017 13:59
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4555

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa