[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Refleksija pedagoškega dela v vrtcu: razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj

Alenka Polak (2010) Refleksija pedagoškega dela v vrtcu: razsežnosti in pomen za profesionalni razvoj. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 431-444. ISBN 978-961-353-052-5

[img]
Predogled
PDF
Download (2462Kb)

  Povzetek

  V prispevku gre za teoretično analizo akta refleksije in procesa reflektiranja pedagoškega dela v vrtcu. Predstavljene so različne razsežnosti refleksije, usmerjenost in ravni reflektiranja. Uporabni vidiki refleksije so utemeljeni z elementi pristopa Reggio Emilia in analizirani v perspektivi profesionalnega razvoja pedagoških delavcev v vrtcu. Strokovna refleksija je razmišljanje o pedagoškem ravnanju z neke določene časovne ali situacijske razdalje oz. razmišljanje o preteklem ali trenutnem znanju in delovnih izkušnjah. Za refleksijo je značilna osebna vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in izražanje na osebni ravni doživljanja. Refleksija zahteva dovolj (samo)kritičnosti in pripravljenosti za spremenjeno oz. izboljšano pedagoško ravnanje. Na njenem temelju se oblikuje poklicna vloga in poklicna samopodoba pedagoških delavcev. Refleksija pa je tudi osnova za samoevalvacijo pedagoških delavcev in vzgojno-izobraževalne inštitucije kot celote. Brez poglobljene osebne refleksije in sistematičnega reflektiranja lastnega pedagoškega dela ni mogoče pristno in kritično dojemanje samega sebe kot kompetentnega izvajalca pedagoškega dela, saj je to osnovni predpogoj profesionalnega razvoja vsakega pedagoškega delavca in samoevalvacije vzgojno-izobraževalne inštitucije. Na področju refleksije prepoznamo različne razsežnosti: vsebinske ravni in različne usmerjenosti. Reflektiranje lahko poteka na ravni poročanja, na ravni interpretacije, na ravni prave refleksije in na ravni integracije osebnega in strokovnega. Pri strokovni refleksiji lahko identificiramo tehnično, personalno, problemsko naravnanost in naravnanost h kritiki. Najbolj poglobljena raven reflektiranja se navezuje na osebno poslanstvo posameznega pedagoškega delavca, na njegove ideale in moralne namene ter predstavlja človekove jedrne kvalitete. Poslanstvo otroke vzgajati, da razvijajo svojo samozavest, se povezuje z jedrnimi kvalitetami, kot so občutljivost, empatija, spoštovanje in upoštevanje, brez katerih se prava profesionalnost pedagoških delavcev v vrtcu sploh ne more oblikovati.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: refleksija, pristop Reggio Emilija, samoevalvacija, profesionalni razvoj, pedagoški delavci v vrtcu
  Število strani: 461
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/monografija_ReggioEmilia2.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 455
  Datum vnosa: 24 Okt 2011 12:41
  Zadnja sprememba: 24 Okt 2011 12:41
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/455

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa