[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti

Nina Perme (2017) Uporaba aktivizirajoče knjige pri razvoju predopismenjevalnih zmožnosti. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Predopismenjevalne zmožnosti vključujejo razne vrste zmožnosti, ki jih učenci razvijajo pri pouku slovenščine na začetku šolanja, tj. pred začetkom sistematičnega opismenjevanja, razvijajo pa se tudi v predšolskem obdobju, in sicer spontano ob stiku s pisnim jezikom in lahko tudi načrtno v vrtcu. Na njihov razvoj vplivajo notranji in zunanji dejavniki, za njihovo razvijanje je potrebna individualizacija. Otroci vstopajo v šolo z različno razvitimi zmožnostmi, spretnostmi in interesi; učitelj se mora zavedati tudi, da imajo učenci ob vstopu v šolo različno razvite predopismenjevalne zmožnosti in da mora vsem zagotoviti možnost napredovanja. Pri tem si učitelj lahko pomaga z raznimi didaktičnimi pripomočki. Ti pripomorejo, da učenje pri učencih vzbuja radovednost in jih motivira za delo, hkrati pa se učenci ob njihovi uporabi sprostijo. Predbralne in -pisalne dejavnosti razvijamo z dejavnostmi, s katerimi učenci/otroci razvijajo grafično in fonološko zavedanje, sposobnost zaznavanja prostora ter dejavnosti za razvijanje grafomotorike. Namen magistrskega dela je bil izdelati in preizkusiti didaktični pripomoček imenovan »aktivizirajoča knjiga«, ki ga lahko uporabimo za razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti pri pouku v 1. razredu OŠ pa tudi v vrtcu. V ločenih raziskavah smo poskušali ugotoviti, ali bodo učenci 1. razreda OŠ, stari 6–7 let, in predšolski otroci v vrtcu, stari 5–6 let, z uporabo aktivizirajoče knjige izboljšali predopismenjevalne zmožnosti, njihov razvoj je potreben za začetek sistematičnega opismenjevanja. Učenci 1. razreda OŠ in predšolski otroci so pred uporabo aktivizirajoče knjige in po njej pisali preizkus predopismenjevalnih zmožnosti. Aktivizirajočo knjigo je en mesec uporabljalo 15 učencev 1. razreda OŠ in 12 predšolskih otrok. Omenjeni otroci/učenci so izboljšali svoje predopismenjevalne zmožnosti na vseh področjih, ki sem jih preverjala; tj. grafomotorika, orientacija, zapis besed ter vidno in slušno zaznavanje. Uporaba aktivizirajoče knjige je povečala motivacijo in interes ter učenje naredila zanimivejše. Dobljeni rezultati so potrdili pozitivno vlogo didaktičnega pripomočka, aktivizirajoče knjige, pri razvijanju predopismenjevalnih zmožnosti in bodo s tem uporabni za učitelje razrednega pouka in vzgojitelje.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: slovenščina, začetno opismenjevanje, predopismenjevalne zmožnosti, učni pripomoček, aktivizirajoča knjiga
  Število strani: 113
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marja Bešter TurkMentor
  asist. dr. Alenka Rot VrhovecSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11622729)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4539
  Datum vnosa: 12 Jul 2017 07:23
  Zadnja sprememba: 12 Jul 2017 07:23
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4539

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa