[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji

Tina Kolar (2017) Učenci s specifičnimi učnimi težavami in sopojavnimi motnjami v Angliji. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (7Mb)

  Povzetek

  Učenci s specifičnimi učnimi težavami (SUT) imajo primanjkljaje na področju temeljnih šolskih spretnosti (branje, pisanje, računanje), ki vplivajo na mnoga področja posameznikovega funkcioniranja. Med učenci s SUT je 2–4 % tistih, ki imajo izrazite SUT, ki jih v Sloveniji imenujemo primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Izrazite SUT se pogosto pojavljajo skupaj z različnimi oblikami specifičnih primanjkljajev ter z nevrorazvojnimi in drugimi duševnimi motnjami. Raziskave so pokazale, da je sopojavljanje SUT in drugih motenj povezano s slabšim kognitivnim funkcioniranjem, slabšim odzivom na prejete oblike pomoči ter s pogosto izobraževalno neuspešnostjo. Pri tej skupini učencev ugotavljajo tudi več socialnih, emocionalnih in vedenjskih težav. Učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami zaradi izrazitih in raznolikih izobraževalnih potreb potrebujejo več in bolj specifične oblike pomoči in podpore. V Angliji se ti učenci lahko šolajo na specialnih šolah za učence s SUT, kjer poučevanje poteka v razredih z manjšim številom učencev in z večjim obsegom pomoči. V teoretičnem delu raziskave je predstavljen angleški tristopenjski model prepoznavanja in obravnave učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami. Izpostavljene so značilnosti učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami ter navedena najnovejša spoznanja iz tujih raziskav. Predstavili smo tudi specialno-pedagoške pristope, metode, strategije in prilagoditve učnega okolja, ki so primerne za učence z izrazitimi SUT in spojavnimi motnjami. Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti značilnosti in potrebe učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami ter kakšnih oblik pomoči, metod, strategij in prilagoditev učnega okolja so bili deležni v rednem izobraževanju. Raziskovanje je bilo usmerjeno tudi na predstavitev primera dobre prakse poučevanja učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi drugimi motnjami na specialni šoli Red Rose School v Angliji za učence s SUT ter ugotoviti, kakšne oblike pomoči, metode, strategije in prilagoditev so deležni na tej šoli. V raziskavo smo vključili štiri učence z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami, ki se izobražujejo na specialni šoli za učence s SUT. Podatke smo dobili z analizo sekundarnih dokumentov, aktivnega opazovanja z udeležbo in izvedbo delno strukturiranega intervjuja z ravnateljico in ravnateljem specialne šole za učence s SUT v Angliji. Rezultati raziskave so pokazali kompleksne in raznolike primanjkljaje učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami. Ugotovljeni primanjkljaji predstavljajo kombinacijo različnih psiholoških, kognitivnih in metakognitivnih procesov, ki so značilni za posamezne motnje. Raznolikost in izrazitost teh primanjkljajev vpliva na slabše funkcioniranje učencev na izobraževalnem področju ter večje težave prilagajanja v vsakodnevnih šolskih okoliščinah. Učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami so izkazovali izrazitejše težave na področju psihosocialnega prilagajanja ter pojavljanje sekundarnih motenj na socialnem, čustvenem in vedenjskem področju. Zaradi izrazitih posebnih potreb so bili v rednem osnovnošolskem izobraževanju deležni pomoči po tristopenjskem modelu prepoznavanja in obravnave učencev z učnimi težavami. Pomoč in podpora na redni šoli je v večji meri izhajala iz splošnih strategij in pristopov za delo z učenci s SUT ter ni zajemala razvijanja učenčevih močnih področij in skritih primanjkljajev. Zaradi kompleksnih posebnih potreb učenci z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami potrebujejo bolj intenzivne oblike pomoči in podpore ter specializirane storitve, kar jim iz ugotovitev naše raziskave zagotavljajo na specialnih šolah za učence s SUT. Rezultati kažejo, da so na specialnih šolah učenci deležni bolj intenzivnih pristopov in oblik pomoči, ki v večji meri izhajajo iz učenčevih primanjkljajev ob upoštevanju močnih področij. Učitelji v pouk vnašajo intenzivne treninge razvoja šolskih veščin in različnih kompenzacijskih strategij. Na specialni šoli prilagojenost učnega okolja posebnim potrebam učencev s SUT, strokovna znanja pedagoških delavcev, pozitivna naravnanost in razumevanje posebnih potreb prispevajo k oblikovanju varnega okolja, kjer učenci ponovno doživijo uspeh in razvijejo strategije spoprijemanja s primanjkljaji. Rezultati magistrskega dela lahko v slovenski prostor pomembno prispevajo k iskanju učinkovitejšega modela obravnave učencev z izrazitimi posebnimi potrebami, kot so PPPU in sopojavnimi drugimi motnjami, ter predstavljajo učinkovit model šolanja učencev na specialnih šolah za učence s SUT. Na podlagi ugotovitev raziskave sklepamo, da je treba ozaveščati pedagoške delavce o pogostosti sopojavljanja SUT in drugih motenj ter o kompleksnosti njihovih primanjkljajev. V Sloveniji moramo nameniti več pozornost odkrivanju in obravnavi učencev z izrazitimi SUT in sopojavnimi motnjami ter iskanju učinkovitih oblik pomoči in podpore.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Inkluzija, učenci s specifičnimi učnimi težavami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pristopi za učence s specifičnimi učnimi težavami, sopojavljanje motenj, specialne šole za učence s specifičnimi učnimi težavami
  Število strani: 133
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  izr. prof. dr. Janez VogrincSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11621705)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4537
  Datum vnosa: 11 Jul 2017 10:28
  Zadnja sprememba: 11 Jul 2017 10:28
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4537

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa