[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo

Monika Tostovršnik (2017) Vloga učitelja pri obravnavi učencev z diskalkulijo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1948Kb)

  Povzetek

  V teoretičnem delu magistrskega dela je izpostavljena pomembnost učiteljeve vloge pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja v praksi. Predstavljene so naloge učitelja na 5-stopenjskem modelu nudenja pomoči učencem z učnimi težavami, pri čemer največ pozornosti namenjamo njegovi ključni vlogi, ki jo ima pri obravnavi učencev z diskalkulijo. Diskalkulija je učna motnja, ki vpliva na sposobnost usvajanja matematičnih znanj in spretnosti ter vpliva na posameznikovo vseživljenjsko uspešnost tako na matematičnem področju kot drugih področjih njegovega vsakdana. V teoretičnem delu predstavljamo, kako lahko učitelj, ki z učenci preživi največ časa, prepozna učence z diskalkulijo. Hkrati izpostavljamo, katere so učinkovite prilagoditve ter oblike pomoči, ki bi se jih naj učitelj, poleg dobre poučevalne prakse, posluževal, da tudi učencem z diskalkulijo omogoči doseganje učnih ciljev. Ker pa tako kot učenci tudi učitelj pri svojem delu potrebuje podporo in pomoč, je izpostavljena pomembnost njegovega sodelovanja z drugimi strokovnjaki na šoli in izven nje. V okviru empiričnega dela smo s pomočjo anketnega vprašalnika med dvainpetdesetimi učitelji razrednega pouka raziskali, kako dojemajo svojo vlogo pri obravnavi učencev z diskalkulijo, na kakšne načine jih prepoznavajo, kakšne prilagoditve in pomoč jim omogočajo ter s kom in kako učinkovito pri tem sodelujejo. Želeli smo ugotoviti tudi, ali se med odgovori razrednih učiteljev pojavljajo razlike glede na število let delovne dobe in glede na to, ali so učenca, pri katerem se kažejo značilnosti diskalkulije, že poučevali ali ne. Rezultati empirične raziskave so pokazali, da največ anketiranih razrednih učiteljev navaja, da je njihova naloga pri obravnavi učencev z diskalkulijo prepoznavanje učenčevih težav in prilagajanje pouka individualnim potrebam posameznega učenca. Učitelji so odgovorili tudi, da učence z diskalkulijo prepoznavajo na več različnih načinov in se ob tem večinoma ne srečujejo z nobenimi težavami. Obenem pa navajajo, da učencem z diskalkuljo nudijo različne prilagoditve in oblike pomoči. Anketirani učitelji menijo, da so pri obravnavi učencev z diskalkulijo velikokrat sami ter da podpora in pomoč, ki so ju deležni s strani šolskega tima, nista zadostni. Učitelji ocenjujejo, da bi za še uspešnejšo obravnavo učencev z diskalkulijo potrebovali nekaj dodatnih znanj na tem področju, ki bi si jih lahko pridobili v okviru dodatnih strokovnih izobraževanj.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: inkluzivna vzgoja in izobraževanje, timsko delo, učenci z diskalkulijo, vloga učitelja pri prepoznavanju in nudenju pomoči učencem z diskalkulijo
  Število strani: 83
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  izr. prof. dr. Tatjana Hodnik ČadežSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11612489)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4526
  Datum vnosa: 07 Jul 2017 11:15
  Zadnja sprememba: 07 Jul 2017 11:15
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4526

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa