[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo

Sara Ferlin (2017) Avtomatizacija poštevanke z vedenjsko kognitivno metodo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2665Kb)

  Povzetek

  Slovenski učenci dosegajo dobre rezultate pri znanju matematike, medtem ko stališča do tega predmeta ostajajo negativna. Avtomatizacija poštevanke je eden izmed učnih ciljev pri matematiki v 4. razredu osnovne šole. Če je učenec ne avtomatizira, počasneje rešuje naloge in dela pri tem napake. Zaradi neuspeha se lahko spremeni najprej njegov odnos do poštevanke in nato še do matematike. To lahko preprečimo z učinkovito obravnavo. Raziskovalni problem, ki smo si ga zadali, je bil na podlagi obsežnejših teoretičnih in raziskovalnih predpostavk znanstveno podkrepiti in oblikovati trening za avtomatizacijo poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo, ga preizkusiti v praksi ter ugotoviti njegovo učinkovitost. V teoretičnem delu smo predstavili pomen matematike, učne težave pri matematiki, poštevanko, avtomatizacijo poštevanke, najpogostejše napake pri poštevanki, uspešne strategije utrjevanja poštevanke, povezave med branjem in poštevanko, vedenjsko-kognitivni pristop, učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa, izpostavili smo dejavnike in elemente, ki vplivajo na učinkovitost vedenjsko-kognitivnega pristopa ter predstavili vedenjsko-kognitivno metodo za izboljšanje branja. V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop. Izvedli smo študijo primera 6 učencev 4. razreda različnih oddelkov osnovne šole, ki niso vključeni v dodatno strokovno obravnavo in pri katerih smo na podlagi 5-minutnega preverjanja avtomatizacije poštevanke zaznali težave pri reševanju le-te. Vključeni so bili v izvedbo treninga vedenjsko-kognitivne metode, prilagojene za avtomatizacijo poštevanke. V raziskavi so sodelovali tudi učitelji razrednega pouka, psihologinja in starši učencev. Izvedba treninga je potekala pri posameznih učencih doma. Z vsakim učencem in enim izmed njegovih staršev smo imeli 6 srečanj, na katerih so starši in učenec dobili navodila za vadbo poštevanke in na katerih je potekala evalvacija izvedbe. Starši so vsak dan z učenci izvajali 10 minut vadbe poštevanke. Pred začetkom izvedbe treninga avtomatizacije poštevanke z vedenjsko-kognitivno metodo smo s pomočjo anketnih vprašalnikov s starši in učitelji ter intervjujev z učenci pridobili podatke o znanju, interesu in odnosu učenca do poštevanke. Pred začetkom izvedbe treninga z vedenjsko-kognitivno metodo smo preverili prevladujoči zaznavni stil učenca in temu ustrezno izdelali in prilagodili pripomočke. Staršem smo prilagodili navodila izvedbe na posamezni stopnji. Po izvedbi treninga z vedenjsko-kognitivno metodo, prilagojeno za avtomatizacijo poštevanke, smo z evalvacijskimi vprašalniki za starše, učitelje in učence preverili napredek učenca pri poštevanki ter učinkovitost izvedbe. Na koncu smo z vsakim učencem še enkrat izvedli 5-minutno preverjanje avtomatizacije poštevanke. Vsi učenci so pri preizkusu avtomatizacije poštevanke izboljšali hitrost reševanja (za 39 računov so porabili manj kot 5 minut), odpravili so napake in s tem izboljšali avtomatizacijo poštevanke. Starši in učitelji so opazili napredek tako pri hitrosti kot popravljanju napakah, prav tako so potrdili, da se je izboljšal odnos učencev do poštevanke in interes zanjo. Trening avtomatizacije poštevanke so pozitivno ocenili in so bili z izvedbo zadovoljni tako starši kot učenci.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: avtomatizacija aritmetičnih dejstev, poštevanka, vedenjsko-kognitivna metoda, prilagojena za avtomatizacijo poštevanke
  Število strani: 115
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  asist. dr. Milena Košak BabuderSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11609673)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4522
  Datum vnosa: 07 Jul 2017 08:10
  Zadnja sprememba: 07 Jul 2017 08:10
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4522

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa