[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom

Helena Korošec (2010) Gledališko-lutkovno ustvarjanje: izmenjave idej med vzgojiteljem in otrokom. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 307-323. ISBN 978-961-353-052-5

[img]
Predogled
PDF
Download (2462Kb)

  Povzetek

  Prispevek predstavlja izhodišča umetnostne vzgoje, kot je opredeljena v mednarodnem dokumentu 'Smernice kulturno umetnostne vzgoje' – Road map for Art in Education, v Kurikulumu za vrtce in v izhodiščih filozofije pristopa Reggio Emilia. Vsi ljudje imamo ustvarjalne potenciale. Umetnost omogoča okolje in praktično delo, kjer je učečemu omogočeno dejavno vključevanje v kreativni izkušnji, procesih in razvoj. V okviru teh smernic pa podrobneje obravnavamo gledališko-lutkovno ustvarjanje, pri čemer poudarjamo proces, v katerem vzgojitelj otroke vodi k raziskovanju, razvoju, samoizražanju in k posredovanju idej, konceptov in čustev skozi gledališko-lutkovne uprizoritve. Osnovni elementi drame so igralec, zgodba in občinstvo. V ustvarjalnem in strokovno dobro načrtovanem procesu si lahko vzgojitelj in otroci razdelijo vloge, da bi oblikovali odnos do gledališča in posegli na različna področja otrokovega razvoja. Pristop RE temelji na praksi z refleksijo, katere temelj je projektno delo z dobro interpretacijo nastajajoče dokumentacije. Prav v gledališko-lutkovnem procesu je snemanje, fotografiranje, beleženje idej in izdelkov, ter njihova interpretacija ključna za ustvarjalen gledališki projekt, v katerem si vzgojitelj in otrok delita pravico in odgovornost za nastajajoče ideje. Vzgojitelj igra pri tem vlogo uspešnega žonglerja, ki v pravem tenutku vrže žogo otrokom tako, da so jo ti pripravljeni sprejeti in nadaljevati igro. V prispevku predstavljamo izsledke raziskave, ki smo jo izvedli med vzgojitelji, ki se udeležujejo izobraževanja o vzgojnem pristopu RE, in se nanašajo na načine izvedbe gledališko-lutkovnih dejavnosti v vrtcu z upoštevanjem pristopa RE. Raziskava je pokazala, da je lutka relativno pogosto prisotna v vrtcu, vendar se najpogosteje uporablja za motivacijo k dejavnostim ali pa za ljubljenca skupine, ki je prisoten v igralnici in otroke lahko potolaži v čustveni stiski. Manj pa se izpeljujejo dejavnosti, od spontane igre do vsaj kratkega nastopa pred vrstniki.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: kulturno-umetnostna vzgoja, gledališče, igra z lutko, uprizoritev, medpodročno, povezovanje, kurikulum, pristop Reggio Emilia
  Število strani: 461
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/monografija_ReggioEmilia2.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 451
  Datum vnosa: 24 Okt 2011 12:11
  Zadnja sprememba: 24 Okt 2011 12:11
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/451

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa