[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu

Klara Letnik (2017) Participacija otrok v nemškem in slovenskem vrtcu. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (29Mb)

  Povzetek

  V vzgojno-izobraževalnih ustanovah se vedno pogosteje diskutira o tem, kako nuditi otrokom več možnosti za njihovo udeležbo in sodelovanje oz. soustvarjanje vsakodnevnega življenja in učenja v vrtcih. Participacija otrok je povezana s pogledom na otroke kot na kompetentna bitja, kar pomeni, da jih odrasli dojemamo kot sposobne delovanja, empatičnega razmišljanja, socialno odzivne in kot posameznike, ki se zavedajo svojih potreb in jih izražajo. Dejstvo, da se participacija pogosto omenja, še ne pomeni, da je široko uveljavljena, saj mnogi ugotavljajo, da je še vedno bolj retorika kot dejanska praksa. V preteklosti je bila participacija povezana predvsem z alternativnimi pedagoškimi koncepti, danes jo poudarjajo in je zapisana v številnih nacionalnih kurikulumih. V nemški zakonodaji je področje participacije posebej opredeljeno, prav tako tudi obvezujoče za strokovne delavce. Le-ti so po zakonu odgovorni, da pri otrocih vzbudijo interes za sodelovanje pri odločitvah, ki jih zadevajo, saj so otroci ob vodstvu odraslih zmožni biti kompetentni partnerji vzgojiteljev oz. pomočnikov vzgojiteljev v kreiranju institucionalnega življenja. V slovenskem Kurikulumu za vrtce (Bahovec idr., 1999) participacija ni eksplicitno opredeljena, vendar imajo vzgojitelji možnost, da jo kljub temu po lastni presoji udejanjajo v vrtčevskem vsakdanu. Magistrsko delo obravnava primerjavo predšolskih dokumentov in zakonskih podlag v Sloveniji in Nemčiji, ki vključujejo participacijo otrok, participativne prakse dela v nemškem vrtcu ter subjektivne teorije študentov predšolske vzgoje v Sloveniji o participaciji otrok. Empirični del sloni na kvalitativni raziskavi, v katerem sem združila različne metode raziskovanja. Najprej sem s komparativno metodo raziskovanja analizirala slovenske in nemške dokumente predšolske vzgoje, ki vključujejo participacijo otrok. Ugotovila sem, da koncept participacije v slovenskem kurikulumu za vrtce ni eksplicitno opredeljen, medtem ko je v nemškem bavarskem učnem in vzgojnem načrtu za otroke temu področju namenjenih kar nekaj poglavij. Z metodo opazovanja z udeležbo in deskriptivno analizo podatkov sem opisala nekaj participativnih praks dela v nemškem vrtcu in ugotovila, da je participacije otrok največ pri načrtovanju in izvedbi učnih dejavnosti. Kot tretjo, zadnjo metodo raziskovanja, pa sem uporabila kvalitativno vsebinsko analizo za analizo intervjujev fokusnih skupin študentk predšolske vzgoje v Sloveniji. Uporabila sem jo za prepoznavanje prepričanj in subjektivnih teorij študentov v povezavi s participacijo otrok in pogledom na otroka kot na kompetentnega partnerja odraslemu pri kreiranju svojega življenja. Rezultati so pokazali, da so študentke, ki so v času študija že obravnavale teoretične koncepte v povezavi s participacijo otrok v vrtcih, v povprečju bolj naklonjene ideji kompetentnega otroka in uveljavljanju participativnih praks dela v vrtce, kot tiste brez predznanja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: participacija otrok, zakonska opredelitev participacije, nemški vrtec, otroška konferenca, subjektivne teorije študentov
  Število strani: 113
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Nada TurnšekMentor
  doc. dr. Olga Poljšak ŠkrabanSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11591497)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4503
  Datum vnosa: 27 Jun 2017 14:22
  Zadnja sprememba: 27 Jun 2017 14:22
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4503

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa