[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje: analiza stanja v slovenskih vrtcih

Vesna Geršak (2010) Ples kot ustvarjalni proces in medpodročno povezovanje: analiza stanja v slovenskih vrtcih. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 291-306. ISBN 978-961-353-052-5

[img]
Predogled
PDF
Download (2462Kb)

  Povzetek

  V prispevku je predstavljena analiza plesnega področja v slovenskih vrtcih. V raziskavi so sodelovali vzgojitelji prvega kroga izobraževanja »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008– 2013« na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V raziskavi je sodelovalo 810 vzgojiteljic in vzgojiteljev iz vrtcev različnih regij Slovenije. Udeleženci izobraževanja so v anketnem vprašalniku odgovarjali na vprašanja o vključevanju različnih plesnih vsebin pri delu z otroki, medpodročnem povezovanju plesa in o uporabi plesnih dejavnosti v vrtcu v različne namene. Za obdelavo podatkov smo uporabili osnovno statistiko in frekvenčne porazdelitve, ki smo jih grafično ponazorili s histogrami. Izračunali smo aritmetično sredino posameznih spremenljivk. Pridobljene rezultate smo analizirali in primerjali s cilji in vsebinami Kurikuluma za vrtce (1999) in načeli pedagoškega pristopa Reggio Emilia. Rezultati so pokazali, da vzgojitelji v vrtcu še vedno v veliki meri sledijo stereotipom o plesni vzgoji kot učenju že vnaprej določenih form in oblik (učenje koreografij), ki stremijo k cilju (nastopu za občinstvo) in ne k ustvarjalnemu procesu, tj. otrokovemu ustvarjanju, raziskovanju plesa in izražanju skozi ustvarjalni gib in ples. Poleg tega rezultati kažejo, da vzgojitelji ples v največji meri integrirajo v področje umetnosti. Presenetljivi so rezultati, ki kažejo, da vzgojitelji v vrtcu praktično ne vpeljujejo ustvarjalnega giba in plesa kot medpodročnega povezovanja pri razumevanju matematičnih vsebin. V povprečju vzgojitelji uporabljajo plesne vsebine v projektnem delu le občasno, v pedagoškem pristopu Reggio Emilia pa je projektno delo ena izmed glavnih oblik dela. Ob navedenih rezultatih se nam pojavlja mnogo vprašanj. Stanje na področju plesne vzgoje v vrtcih bi bilo potrebno še podrobneje raziskati, upamo pa, da bo izobraževanje vzgojiteljev po načelih pristopa Reggio Emilia doprineslo k kvalitetnejšim plesnim dejavnostim v vrtcu v smislu ustvarjanja, izražanja, raziskovanja in povezovanja plesa in skozi ples.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: ples, plesne dejavnosti, plesno izražanje, pristop Reggio Emilia, ustvarjalni gib, ustvarjalnost, umetnost
  Število strani: 461
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/monografija_ReggioEmilia2.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 450
  Datum vnosa: 24 Okt 2011 12:03
  Zadnja sprememba: 24 Okt 2011 12:03
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/450

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa