[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja

Sara Kosec (2017) Analiza napak na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine pri učencih s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3054Kb)

  Povzetek

  Učenci s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi učenci s primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja (PPPU-MBP) ob koncu osnovne šole obvezno opravljajo nacionalni preizkus znanja iz slovenščine. Učenci preizkus opravljajo s prilagoditvami, ki so izbrane individualno za vsakega učenca in izhajajo iz njihovih primanjkljajev in potreb. Rezultati učencev s PPPU-MBP so na nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine kljub prilagoditvam pomembno nižji od njihovih vrstnikov brez posebnih potreb (leta 2015 je bilo med njihovimi rezultati 19,6 odstotnih točk razlike). Učenci s PPPU-MBP zaradi pomanjkljivo usvojenega šolskega znanja in slabše avtomatiziranih temeljnih spretnosti branja in pisanja kažejo različne primanjkljaje na področju znanja slovnice in pravopisa, za pisno sporočanje pa so manj motivirani. Na podlagi njihovih rezultatov lahko zaključimo, da je učencem s PPPU-MBP potrebno pri preverjanju in ocenjevanju znanja ter nacionalnem preverjanju znanja omogočiti takšne prilagoditve, da bodo lahko optimalno izkazali svoje znanje. Učenci zaradi svojih primanjkljajev potrebujejo dodatno podporo in pomoč ter način poučevanja, ki jim bo omogočal premagovanje primanjkljajev ter jim ponudil možnost uspešnega učenja slovenščine. V teoretičnem delu magistrskega dela so predstavljeni inkluzija, pismenost, nacionalno preverjanje znanje ter značilnosti učencev s PPPU-MBP (disleksija, disgrafija in disortografija). V empiričnem delu magistrskega dela predstavljamo rezultate 338 učencev 9. razreda s PPPU-MBP, ki so 7. maja 2015 opravljali NPZ iz slovenščine. Iz preizkusa smo izbrali 14 nalog na različnih taksonomskih ravneh znanja, ki so preverjale znanje slovnice in pravopisa ter spretnost pisanja. Povprečno dosežene točke in indeks težavnosti posamezne naloge smo primerjali med učenci s PPPU-MBP in njihovimi vrstniki brez PP. Z natančno analizo nalog in pridobljenimi rezultati smo ugotovili, da imajo učenci s PPPU-MBP težave pri vseh nalogah, ne glede na taksonomsko raven znanja. Zbrani rezultati nam omogočajo vpogled v pogostost in različnost napak ter opozarjajo na pomanjkljivosti v znanju slovnice in pravopisa učencev s PPPU-MBP. S pomočjo zbranih rezultatov empiričnega dela smo oblikovali nasvete in predloge za pomoč in podporo učiteljem ter specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pri učenju ter pripravi različnih preizkusov ocenjevanja znanja za učence s PPPU-MBP. Učencem s PPPU-MBP je potrebno v prihodnje ponuditi takšne prilagoditve pri nacionalnem preverjanju znanja, ki jim bodo omogočile optimalno izkazovanje njihovega znanja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: inkluzija, pismenost, nacionalno preverjanje znanja, primanjkljaji na področju učenja branja in pisanja, slovnica in pravopis, pomoč in podpora
  Število strani: 103
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  asist. dr. Milena Košak BabuderSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11579465)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4488
  Datum vnosa: 21 Jun 2017 08:53
  Zadnja sprememba: 21 Jun 2017 08:53
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4488

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa