[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

Ana Simončič (2017) Aktivnosti na čustvenem in socialnem področju za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1411Kb)

  Povzetek

  Magistrsko delo obravnava čustvene in socialne težave v populaciji učencev s specifičnimi učnimi težavami (v nadaljevanju SUT) oziroma primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju PPPU). Ugotavljala sem, ali strokovni delavci šol opazijo razlike med tema dvema populacijama na čustvenem in socialnem področju in kakšne aktivnosti oziroma strategije uporabljajo za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na omenjenih dveh področjih. Zanimalo me je tudi, katere aktivnosti in strategije se jim zdijo primerne za populacijo učencev s SUT/PPPU. V ta namen sem sestavila anketni vprašalnik. Izbrala sem namenski vzorec, ki je zajemal različne profile strokovnih delavcev rednih osnovnih šol, in sicer učitelje razrednega pouka, specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč z učenci, usmerjenimi v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, in svetovalne delavce, ki po izobrazbi niso specialni in rehabilitacijski pedagogi. Uporabila sem deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Raziskovalna pristopa sta bila kvalitativni in kvantitativni. Ugotovila sem, da razlike na čustvenem in socialnem področju med učenci s SUT/PPPU in tistimi brez njih opaža več kot polovica strokovnih delavcev, vključenih v raziskavo, za preprečevanje nastajanja in poglabljanja težav na teh dveh področjih pa večinoma uporabljajo bolj znane strategije in metode. Na podlagi dobljenih odgovorov sodelujočih v raziskavi in pregleda ustrezne strokovne literature sem oblikovala nabor možnih aktivnosti in strategij, ki jih bodo strokovni delavci šol lahko uporabili za delo na teh dveh področjih z učenci s SUT/PPPU. Znanstveni prispevek magistrskega dela so ugotovitve o vrsti in pogostosti težav na čustvenem in socialnem področju v populaciji učencev s SUT/PPPU, ki jih navaja strokovna literatura in jih opažajo strokovni delavci šol, aplikativni prispevek pa so zbrane aktivnosti in strategije za preprečevanje nastajanja oziroma poglabljanja težav na čustvenem in socialnem področju za učence s SUT/PPPU.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Učenci s specifičnimi učnimi težavami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, psihosocialne težave, aktivnosti, strategije
  Število strani: 66
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Janez JermanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11560009)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4474
  Datum vnosa: 31 Maj 2017 09:06
  Zadnja sprememba: 31 Maj 2017 09:06
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4474

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa