[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli

Veronika Škerbec (2017) Sodobni materiali pri predmetu naravoslovje in tehnika - hidrogeli. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (4Mb)

  Povzetek

  Znanost je v zadnjih desetletjih hitro napredovala in vse težje sledimo vsem odkritjem. V šolah se z učenci pogovarjamo o aktualnih temah, zato bi bilo smiselno, da bi jim predstavili tudi sodobne znanstvene teme. Učitelji se za to iz različnih razlogov ne odločajo, čeprav je učni načrt v osnovnih šolah prilagodljiv in jim le-to omogoča. Hidrogeli so materiali, ki lahko svojo obliko spremenijo glede na spremembe v okolju, npr. ob spremembi pH, temperature, koncentracije soli ipd. Njihova najpomembnejša lastnost je absorpcija vode, ki jo lahko zadržijo pod povišanim tlakom. Uporablja se jih v vrtnarstvu, okoljevarstvu, v higienskih pripomočkih, medicini in tkivnem inženirstvu. O sodobnih pametnih materialih učenci na razredni stopnji pri pouku naravoslovja in tehnike ne dobijo informacij. Učitelji se za predstavitev teh materialov ne odločajo predvsem zaradi strahu pred lastnim nepoznavanjem teh materialov in posledično težjega prenašanja znanja na učence. Zato smo se odločili, da oblikujemo učno gradivo, ki bi ga lahko uporabljali pri vpeljavi sodobnih materialov v pouk. Osredinili smo se na hidrogele, ki so jih učenci že uporabili, a jih v šoli niso obravnavali. Po oblikovanem učnem gradivu o hidrogelih, ki je temeljilo na samostojnem eksperimentalnem delu, smo načrtovali raziskavo. Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih postavili, so bila:  Ali učenci 4. razreda hidrogele poznajo in o njih že kaj vedo pred učnih posegom?  Kako in v kolikšni meri učenci s pomočjo učnega gradiva o hidrogelih spoznajo in razumejo lastnosti hidrogelov in pojave povezane z njimi?  Kako načrtovati aktivnosti s hidrogeli, da dosežemo cilje iz učnega načrta za naravoslovje in tehniko? Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Prepletala sta se kvalitativni in kvantitativni pristop pedagoškega raziskovanja. V raziskavi je sodelovalo 18 učencev 4. razreda izbrane mestne osnovne šole. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik za vse učence ter polstrukturirane intervjuje za izbrane učence. Rezultati raziskave kažejo, da učenci predhodno niso vedeli, da hidrogele vsakodnevno uporabljamo. Kljub temu da sprva teh materialov niso poznali, so po vpeljavi učne vsebine v pouk večinoma pravilno odgovarjali na vprašanja o poznavanju hidrogelov, ki so bila nižjih ravni po Bloomovi taksonomiji, saj so temeljila na priklicu znanja. Učencem je bilo všeč eksperimentiranje in sama oblika hidrogelov. Aktivnosti za usvajanje znanj o hidrogelih, ki temeljijo na eksperimentalnem delu, omogočajo konkretne izkušnje, ki vodijo do osnovnih znanj o lastnostih hidrogelov. Učenci so bili željni eksperimentalnega dela in novih znanj o hidrogelih. Gradivo, ki temelji na izvajanju in opazovanju eksperimentov, se je izkazalo za primerno za učence 4. razreda osnovne šole. Iz opravljenih intervjujev je razvidna želja učencev po eksperimentalnem delu doma in širjenje vedenja o hidrogelih v domačih krogih. Izsledkov raziskave ne moremo posplošiti zaradi premajhnega vzorca učencev, a vendar rezultati nudijo temelj za nadaljnje raziskovanje vpeljave hidrogelov v pouk naravoslovnih predmetov v osnovni šoli.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: aktivno učenje, eksperiment, hidrogel, predmet naravoslovje in tehnika
  Število strani: 112
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Jerneja PavlinMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11544393)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4463
  Datum vnosa: 19 Maj 2017 14:43
  Zadnja sprememba: 19 Maj 2017 14:43
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4463

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa