[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli

Tilen Žbona (2017) Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (7Mb)

  Povzetek

  V disertaciji je obravnavana uporaba novomedijskega učnega pripomočka pri reševanju likovnih nalog na področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture. Novi mediji omogočajo učencu celovit vpogled v prostorsko oblikovanje in arhitekturo, saj učenec lahko ob ugotavljanju sorazmerij in odnosov med različnimi likovnimi elementi posega v časovno premico ter odnos velikosti in oblik. Namen raziskave je bil preizkusiti inovativen novomedijski sistem pri pouku likovne umetnosti v 8. razredu osnovne šole. Sistem sestavljajo računalnik, računalniška kamera, orodje za obogateno resničnost in tablice za sprožanje vsebin. Računalnik prek računalniške kamere dekodira podatke na tablicah in jih na računalniškem zaslonu prikaže kot različne ploskve in telesa. S premikanjem tablic spreminjamo kvalitete elementov in izvajamo kompozicijske operacije. Ugotavljali smo, kako učenci ostrijo občutljivost za likovne elemente in posledično odnose v virtualni resničnosti, kako razumejo likovne pojme, materiale in pripomočke ter kakšen odnos gojijo do delovnega okolja in časovnega načrta. Ravno tako smo raziskali zadovoljstvo učencev pri likovnem izražanju z novomedijskimi orodji. V raziskavi so bile uporabljene tako kvantitativne kot kvalitativne metode zbiranja in analiziranja podatkov. Ocenjevalne lestvice za likovne naloge so bile sestavljene na podlagi smernic Berce Golobove (1993); za ta tip ocenjevanja smo se odločili na podlagi že preizkušenega instrumentarija, uporabljenega pri sorodni raziskavi (Tomšič Čerkez, 2005). Merila za vrednotenje in ocenjevanje likovnih del so: ustvarjalnost, oblikovna plat likovnega dela, likovna govorica, občutljivost za likovne strukture, likovni doživljaji in likovno znanje. Osrednji del raziskave je bil neslučajnostni enofaktorski pedagoški eksperiment z dvema modalitetama: a) uporaba novih medijev pri izvajanju likovnih nalog s področja prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture (eksperimentalna skupina); b) tradicionalno izvajanje likovnih nalog s področja prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture (kontrolna skupina). V vsaki osnovni šoli, ki je bila vključena v eksperiment, sta sodelovala dva razreda, pri čemer so bili učenci enega razreda dodeljeni v eksperimentalno skupino, učenci drugega pa v kontrolno skupino (če je bil na šoli le en razred, je bil ta razdeljen v eksperimentalno in kontrolno skupino). Po zaključenem eksperimentu so likovne izdelke učencev ocenjevali trije neodvisni ocenjevalci po natančno predpisanih navodilih o uporabi kriterijev ocenjevanja. Z vprašalnikom in eksperimentom pridobljeni podatki so bili obdelani z naslednjimi statističnimi metodami: faktorska analiza, t-test, analiza variance, analiza kovariance in analiza konkordance med ocenjevalci. Rezultati so pokazali, kako uporaba novih medijev pri prostorskem oblikovanju učinkuje na kognitivne, afektivne in psihomotorične vidike otrokovega likovnega izražanja. Izhodiščno raziskovalno vprašanje je dobilo pozitiven odgovor: učenci, ki so bili deležni uporabe novih medijev v učnem procesu na področju prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture, so bili uspešnejši (v ustvarjalnosti, razumevanju, izražanju, tehnični dovršenosti, motivaciji in odnosu do okolja) kot učenci, ki so delali po tradicionalnih učnih metodah in oblikah. Poleg tega so izkazali tudi boljši odnos do likovnega izražanja in večje zadovoljstvo. Rezultati bodo prispevali k boljšemu spoznavanju prednosti novih medijev in odgovorili na mnoga vprašanja o uporabi novih medijev pri prostorskem oblikovanju oziroma arhitekturi v šoli. Znanstveni doprinos je predvsem usmerjen v razvoj sodobne izobraževalne tehnologije v okviru likovne didaktike in posodobitev pouka prostorskega oblikovanja oziroma arhitekture v osnovni šoli, da bi bil ta čim bolj nazoren, kompleksen in aktualen. Raziskava s primerom dobre prakse pri pouku likovne umetnosti podaja smernice za uporabo novih medijev in s tem spodbuja učitelje k njihovi uporabi. Pridobljeni rezultati lahko pripomorejo h kakovostnejšemu izvajanju in razumevanju problemsko zasnovanega področja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: likovna umetnost, prostorsko oblikovanje in arhitektura, novi mediji, obogatena resničnost, izkušenjsko učenje, didaktična sredstva in pripomočki
  Število strani: 211
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič ČerkezMentor
  red. prof. dr. Franc SolinaSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11528777)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4446
  Datum vnosa: 04 Maj 2017 13:08
  Zadnja sprememba: 04 Maj 2017 13:08
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4446

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa