[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline

Anja Podpečan (2017) Poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole z uporabo pedagoškega pristopa Storyline. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (10Mb)

  Povzetek

  Angleščina je danes v svetu poznana kot lingua franca, najpogosteje uporabljen jezik pri komunikaciji med posamezniki, ki govorijo različne jezike. Njena pomembnost se s spodbujanjem učenja tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zrcali tudi v slovenskem šolskem sistemu. S tem se skušamo približati zadostitvi optimalnih pogojev za učenje tujega jezika, ki jih prinaša zgodnje obdobje. Problem pri tem predstavlja zagotovitev učnih situacij, v katerih bo učenje potekalo na avtentičen način. Tako bi učenje kar se da najbolj približali kontekstu in okoliščinam pridobivanja prvega jezika. Storyline predstavlja enega izmed sodobnih pristopov poučevanja, ki s svojimi značilnostmi ustreza karakteristikam tako zgodnjega poučevanja tujega jezika, kot tudi zahtevam učnih načrtov v slovenskem šolskem prostoru. Pristop, katerega izvor sega na Škotsko, v šestdeseta leta 20. stoletja, pri nas še vedno predstavlja novost, predvsem na področju poučevanja tujega jezika, v tujini pa je to način dela, ki je uporabljen v sklopu različnih predmetov učnega načrta in na vseh stopnjah izobraževanja. Storyline je v učence usmerjen celostni način poučevanja, pri katerem učenje poteka na inovativen in zanimiv način, v obliki ustvarjanja zgodbe. Ravno ustvarjanje zgodbe me je prepričalo, da sem preizkusila Storyline pristop pri poučevanju angleščine kot tujega jezika v 3. razredu slovenske osnovne šole in analizirala učinek pristopa na učence. S kvalitativnim raziskovalnim pristopom sem v akcijsko raziskavo vključila 15 učencev, starih 8-9 let, ki so sodelovali v Storyline projektu, ki je trajal 5 tednov po 2 šolski uri na teden. Odgovore na raziskovalne cilje sem pridobila s pomočjo intervjujev pred in po Storyline projektu z učenci in učiteljico razrednega pouka, ki poučuje angleščino v razredu vključenim v raziskavo, z opazovanjem in analizo izdelkov otrok. Zbrala in primerjala sem mnenja učiteljice ter strokovnjakov, ki ta pristop že več let uporabljajo pri poučevanju. Ugotovila sem, da Storyline pristop z vključenimi avtentičnimi elementi pozitivno vpliva na pridobivanje prvih medkulturnih izkušenj učencev, ohranjanje pozitivnega odnosa do predmeta ter spodbujanje motivacije za učenje tujega jezika. Hkrati spodbuja avtonomno naravo učenja in rabe tujega jezika z zagotavljanjem varnega in ustvarjalno spodbudnega učnega okolja s strani učitelja. Učenci so se pozitivno odzvali na naslednje elemente Storyline pristopa: zgodba, liki v zgodbi, elementi drame (igra vlog), elementi ustvarjalnosti (likovno ustvarjanje), incidenti in nepričakovani dogodki, skupinsko delo in praznovanje. Problemske naloge znotraj Storyline tematike so spodbudile učence k sodelovanju ter rabi raznovrstnih načinov in pripomočkov soočanja s problemom. Storyline s svojimi značilnostmi predstavlja dobro izhodišče za uporabo alternativnih oblik ocenjevanja, kot je na primer portfolio ter omogoča bolj avtentično učno izkušnjo usvajanja tujega jezika v šolski učilnici.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: zgodnje poučevanje angleščine, pristop Storyline, avtentičnost učnih situacij, akcijska raziskava, alternativno ocenjevanje
  Število strani: 149
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Mateja Dagarin FojkarMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11525705)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4440
  Datum vnosa: 24 Apr 2017 12:35
  Zadnja sprememba: 24 Apr 2017 12:35
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4440

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa