[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol

Ana Ilić (2017) Stališča in izkušnje učiteljev o razvijanju medkulturne zavesti v učbenikih in pri pouku angleščine v drugem triletju osnovnih šol. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2544Kb)

  Povzetek

  Pri poučevanju in učenju angleščine mora biti kulturna komponenta ključna pri načrtovanju pouka, cilj učenja tujega jezika pa mora biti razvita medkulturna zavest. Kulturne dejavnosti je treba vključevati sistematično in nepretrgoma, saj te dokazano pozitivno vplivajo na uspešen jezikovni razvoj učenca tujega jezika, hkrati pa razvita medkulturna zavest pomembno sooblikuje celosten vrednostni sistem posameznika ter mu omogoča vzpostaviti učinkovito komunikacijo, preseganje enega samega pogleda na svet, spoštovanje, strpnost med različnimi narodi ter integracijo v svet različnosti kultur. Za doseganje želenih učinkov sta ključni predvsem primernost učnih gradiv in vloga učitelja. Učitelji se morajo zavedati pomembnosti vključevanja kulturnih elementov pri pouku, imeti morajo pozitiven odnos tako do lastne kulture kot tudi kulture drugih ljudi ter dovolj znanja za primerno in posledično učinkovito vključevanje kulturnih vsebin pri pouku ter razvijanje medkulturne zavesti. Rezultati kvantitativne raziskave, v kateri je sodelovalo 100 slovenskih učiteljev angleščine v 2. triletju, so pokazali, da se učitelji zavedajo pomembnosti vključevanja kulture pri pouku tujega jezika ter učiteljeve vloge pri razvijanju medkulturne zavesti, vendar kulturo pri pouku vključujejo redko, le učitelji 6. razredov pogosto. Podatki so tudi pokazali, da učitelji vključujejo različne kulturne tehnike pri obravnavi kulturnih vsebin, kulturnim vsebinam v učbenikih (vključene so srednje pogosto) pa pripisujejo kar nekaj pomanjkljivosti (vsebine niso avtentične, niso vpete v kontekst, obravnavane so enostransko in pristransko, učbenik ne vzgaja v duhu kulturnega relativizma, ne vsebuje različnih angleških dialektov, ne reflektira učenčeve lastne kulture in ne ponuja priložnosti za razmislek o lastni kulturi), zato le-te dopolnjujejo z raznovrstnimi viri. Učitelji se pogosto soočajo s težavami in omejitvami pri kulturnih vsebinah, predvsem pri obravnavi vsebin, razvijanju in ugotavljanju napredka medkulturne zavesti ter pri poučevanju zapletenega sistema kulturnih navad, vrednot, načinov razmišljanja ter delovanja govorcev ciljne kulture. Rezultati so tudi pokazali, da večina učiteljev kulturnih vsebin ne vključuje takoj na začetku učenja tujega jezika, vsi učitelji pa navajajo učence na primerjanje lastne in tuje kulture. Podatki so tudi pokazali, da anketirani učitelji svoje znanje in usposobljenost za učinkovito vključevanje kulturnih vsebin in razvijanje medkulturne zavesti ocenjujejo kot srednje dobro in si želijo dodatnih strokovnih izobraževanj s tega področja. Učitelji so tudi ocenili, da učenci ne razvijejo medkulturne zavesti s pomočjo učbenika.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: poučevanje angleščine, 2. triletje, kultura, medkulturna zavest, kulturne vsebine v učbenikih in pri pouku, vloga učitelja
  Število strani: 91
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Mateja Dagarin FojkarMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11521865)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4437
  Datum vnosa: 24 Apr 2017 11:13
  Zadnja sprememba: 24 Apr 2017 11:13
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4437

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa