[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev

Agnes Pajsar (2017) Branje Harryja Potterja in bralna pismenost devetošolcev. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (2922Kb)

  Povzetek

  Definicija branja in bralne pismenosti se spreminja premo sorazmerno s spremembami v družbi, gospodarstvu in kulturi. Na bralno pismenost gledamo širše zaradi vedno večjega poudarka na vseživljenjsko učenje. Pismenost ni več le sposobnost prebrati besedilo, česar se naučimo v nižjih razredih osnovne šole, temveč skupek znanja, spretnosti in strategij, ki jih nadgrajujemo vse življenje (Šterman Ivančič, 2013). Opredelitev pismenosti iz raziskave PISA 2000 se glasi: »Bralna pismenost zajema razumevanje, uporabo in razmišljanje o pisanih besedilih, z namenom razviti lasten potencial in znanje ter aktivno sodelovati v družbi.« (Šterman Ivančič, 2013: 31.) Leta 2009 so dodali še bralno zavzetost za pisana besedila (prav tam) in tako je bralna pismenost po novem opredeljena kot: »razumevanje, uporaba, razmišljanje o napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanje v družbi.« (PISA 2009, 2010: 7.) PISA 2015 je pokazala, da bralna pismenost pri slovenskih osnovnošolcih narašča, saj so, v sklopu zadnje raziskave PISA 2015, v povprečju dosegli boljše rezultate od vrstnikov v državah članicah OECD na vseh nivojih bralne pismenosti (Štraus, Šterman Ivančič in Štigl, 2016). M. Cencič (1999) meni, da je metode in oblike poučevanja pismenosti potrebno razvijati. Novejše oblike poučevanja širijo vlogo učitelja na osebo, ki svoje delo reflektira ter spreminja. Učitelji v Angliji so s tematskim učnim načrtom, glavna tema je bil Harry Potter oziroma knjige o Harryju Potterju, pripomogli k izboljšanju bralne pismenosti in učnega uspeha. Tudi raziskava Kids and family reading report, izvedena v Združenih državah Amerike, ki sta jo opravila Sholastic in Yankelovich leta 2006 (Garlick, 2007), je pokazala, da branje knjig o Harryju Potterju pozitivno vpliva na bralno pismenost, zvišala se je kar pri 90 % bralcev, 75 % jih je po branju knjig o Harryju Potterju izboljšalo učni uspeh. Branje knjig o Harryju Potterju ne vpliva le na bralno pismenost in učni uspeh, ampak tudi na večjo strpnost do stigmatiziranih skupin (Vezzali, 2015). V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili bralno pismenost ter raziskavo PISA, ki jo v Sloveniji izvajamo vsake tri leta z dijaki prvih letnikov srednjih šol. Pogledali smo si tudi nekaj osnovnih dejstev o zbirki knjig o mladem čarovniku Harryju Potterju in njegovi avtorici J. K. Rowling. Naš raziskovalni namen je bil, s preizkusom bralne pismenosti izvedeti, ali branje knjig o Harryju Potterju lahko poveča bralno pismenost slovenskih šolarjev. Preizkus bralne pismenosti smo oblikovali glede na spremenljivke, ki so pomembne za raziskavo in jim dodali pet sklopov nalog iz preizkusa znanja PISA 2000. Preizkus so reševali devetošolci, ki najbolj ustrezajo tehničnim kriterijem raziskave PISA, torej starosti 15–16 let. Za raziskavo smo uporabili kvantitativno raziskovanje, saj smo želeli dobiti dovolj velik vzorec devetošolcev, da bi lahko dobljene podatke posplošili na večjo množico. Podatke smo pridobili med šolskim časom pri urah slovenščine na treh šolah v notranjski regiji. Preizkus je bil, kot že rečeno, sestavljen iz petih nalog, povzetih iz testa bralne pismenosti PISA 2000, ter vprašanj o spolu, številu prebranih knjig, notranji motivaciji do branja in času branja na teden oziroma dan. Test smo prilagodili tako, da je bil čas reševanja približno eno šolsko uro in so bile vanj vključene različne naloge glede na vrsto in obliko besedil ter vprašanja različnih težavnostnih stopenj. Vključili smo najtežje bralne naloge, da smo ugotovili, ali jih učenci, ki so prebrali več knjig o Harryju Potterju, rešijo bolje. Učenci so na test zapisali tudi začetek in konec reševanja testa, da smo lahko primerjali čas pisanja med učenci, ki niso prebrali nobene knjige, in med učenci, ki so prebrali kakšno knjigo o Harryju Potterju.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: branje, bralna pismenost, Harry Potter, PISA
  Število strani: 73
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Igor SaksidaMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11500617)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4423
  Datum vnosa: 05 Apr 2017 13:43
  Zadnja sprememba: 05 Apr 2017 13:43
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4423

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa