[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo

Sara Drožđek (2017) Vpliv upoštevanja Mayerjevih načel na metakognitivne in kognitivne spretnosti učencev ter njihovo motivacijo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2877Kb)

  Povzetek

  V magistrskem delu raziskujemo vpliv Mayerjevih načel oblikovanja večpredstavnih gradiv na uporabo kognitivnih spretnosti, konkretno tehnik reševanja problemov, uporabo metakognitivnih spretnosti ter na motivacijo učencev. Ugotoviti želimo, ali lahko sestavimo večpredstavna gradiva, ki bodo imela na učence tak učinek, da bodo spodbujala razvoj samoregluacije učenja učencev, računalniško in algoritmično razmišljanje učencev ter njihovo učno motivacijo. Veliko učiteljev, ki poznajo motivacijski učinek večpredstavnih gradiv na učence, se morda ne zaveda, kakšen vpliv imajo večpredstavna gradiva na kognitivne in metakognitivne spretnosti učencev ter kako se to odraža v procesu učenčevega razmišljanja. Raziskave namreč kažejo, da morajo biti učitelji zelo previdni pri ustvarjanju večpredstavnih gradiv, saj lahko s pretiranim dodajanjem zanimivih podrobnosti in raznih motivacijskih elementov tvegajo učenčevo kognitivno preobremenitev. Da bi predstavili ta problem, smo v prvem delu teoretičnega dela opisali Mayerjevo kognitivno teorijo o učenju z večpredstavnostjo, kjer smo poudarili tudi pomen interaktivnosti. Pri poučevanju računalništva, kjer sta za začetke programiranja pomembni računalniško in algoritmično razmišljanje, je ena od prvih nalog priprava učencev na abstraktni način razmišljanja. Zato smo v nadaljevanju opisali tudi pomen t. i. računalniškega razmišljanja in dodali primere aktivnosti za bolj prijetne in zabavne šolske ure ter lažje učenje takšnega načina razmišljanja. Po drugi strani pa se moramo zavedati pomembnosti upoštevanja učenčevega kognitivnega razvoja, da bomo lahko razlago težje snovi prilagodili učenčevim zmožnostim razumevanja. Kognitivni razvoj učencev smo teoretično utemeljili z vidika Piagetove teorije in teorije Vigotskega, opisali smo proces samoregulacije učenja in proces reševanja problemov, ki predstavlja pomembno orodje pri učenju algoritmov, opisali pa smo tudi vpliv večpredstavnosti na motivacijo in čustva učencev. Z empirično raziskavo smo analizirali vpliv večpredstavnega gradiva, narejenega z upoštevanjem Mayerjevih načel oblikovanja, na usvojeno znanje učencev, njihove kognitivne in metakognitivne spretnosti ter motivacijo. Vzorec so predstavljali učenci 4. razreda osnovne šole, stari od devet do deset let. Med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine smo zasledili statistično pomembne razlike v usvojenem znanju, hkrati pa smo ugotovili, da so učenci v eksperimentalni skupini bolje identificirali napake algoritmov kot učenci v kontrolni skupini. V oceni uporabe kognitivnih spretnosti ter v oceni motivacije smo ugotovili statistično pomembne razlike med kontrolno in eksperimentalno skupino, pri čemer se je izkazalo, da so kognitivne spretnosti bolj intenzivno uporabljali učenci v eksperimentalni skupini, ki so bili tudi bolj motivirani. Večpredstavna gradiva so najbolje vplivala na učence z vidnim zaznavnim stilom, najbolje motivirani pa so bili učenci z avditivnim zaznavnim stilom. Pri preverjanju korelacij smo zasledili močno povezanost med metakognitivnimi spretnostmi in motivacijo ter negativno neznatno povezanost med kognitivnimi in metakognitivnimi spretnostmi pri učencih v eksperimentalni skupini. Raziskali smo tudi mnenja učencev glede nekaterih dejavnikov v večpredstavnih gradivih in ugotovili, da so barvo in obliko gradiv, način predstavitve, kontrolo nad izbiro in vrstnim redom ogleda ter razumljivost in jasnost razlage znatno bolje ocenili učenci eksperimentalne skupine.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Mayerjeva načela, večpredstavna gradiva, motivacija, samoregulacija, kognitivne spretnosti, metakognitivne spretnosti, računalniško razmišljanje, algoritmično razmišljanje, strategije reševanja problemov, algoritmi
  Število strani: 110
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Jože RugeljMentor
  doc. dr. Alenka PolakSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11489353)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4405
  Datum vnosa: 21 Mar 2017 09:55
  Zadnja sprememba: 21 Mar 2017 09:55
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4405

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa