[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole

Karmen Cimermančič (2017) Nadarjeni učenci in poustvarjalne dejavnosti pri pouku književnosti v 5. razredu osnovne šole. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (3639Kb)

  Povzetek

  Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, ki se delita na več podpoglavij. V teoretičnem delu sem skušala številne informacije, ki nam jih ponujajo različni avtorji, oblikovati v smiselno celoto. Izpostavila sem zgodovino pojmovanja nadarjenosti in poudarila, da natančna opredelitev pojma ne obstaja. Danes se najpogosteje uporablja definicija, zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978, ki izpostavlja štiri področja nadarjenosti ali talentiranosti mladostnikov in otrok: ustvarjalno, intelektualno, akademsko in umetniško. Poleg rednega pouka morajo tem učencem prilagoditi tudi posebne programe, s katerimi razvijajo svoje sposobnosti in interese. Vsaka nadarjenost pa za svoj razvoj poleg prirojenih zmožnosti potrebuje tudi pohvale in spodbude iz okolja. Zato sem v svoji magistrski nalogi velik poudarek namenila vlogi šole in učitelja, ki mora imeti razvito pedagoško-psihološko in strokovno usposobljenost, hkrati pa tudi socialno inteligenco. Poznamo več vrst nadarjenosti, sama pa sem se osredotočila na literarno, kjer gre za miselno dejavnost, ki vključuje spomin, inteligentnost ter več kombinacij različnih vrst nadarjenosti. Literarna nadarjenost se kaže tudi v različnih poustvarjalnih dejavnostih, kot so nadaljevanje zgodb ter pisanje predzgodb, premice dogajanja, likovne pesmi, spisi, dnevniki, pisma, dramatizacija, povezovanja besedila z risankami ipd. Poustvarjalne dejavnosti poleg ostalih dejavnikov povezujemo tudi s pojmom literarna ustvarjalnost, ki jo določajo besedna fluentnost, fleksibilnost in originalnost. V empiričnem delu sem opisala izvedene ure in prikazala razlike v poustvarjalnih nalogah med nadarjenimi učenci in učenci s povprečnimi zmožnostmi ter uporabo diferenciacije. Pri tem sem se osredotočila na uporabo različnih pristopov med poukom književnosti, s katerimi sem spodbujala nadarjenost in vpliv nadarjenih učencev na delavnost ter klimo v razredu. V raziskavo je bilo vključenih 15 učencev, od tega je bilo 6 nadarjenih. Ugotovitve, ki sem jih pridobila med raziskavo, so potrdile moje predhodne domneve. Na podlagi vnaprej pripravljenih kriterijev in analiz izdelkov sem prišla do zaključka, da so razlike med poustvarjalnimi nalogami nadarjenih učencev in ostalimi sošolci velike. Vpeljava diferenciacije in individualizacije ter novih kompleksnejših nalog nadarjenim učencem ne dela težav. S pomočjo spodbudnih besed, raznolikih učnih metod in oblik, uporabe težavnejših, kompleksnejših novih nalog ter vprašanj in s pomočjo sodelovanja učencev sem skušala vplivati na njihov razvoj nadarjenosti, prav tako pa tudi na motiviranost pri pouku. S svojo delavnostjo in vnemo so močno vplivali na šolsko ozračje ter motiviranost ostalih učencev, saj so v njih vzbudili željo po doseganju boljših rezultatov ter sodelovanju pri kompleksnejših nalogah.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Literarna nadarjenost, pouk književnosti, nadarjeni učenci, poustvarjalne dejavnosti, notranja diferenciacija in individualizacija
  Število strani: 94
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Igor SaksidaMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11445065)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4366
  Datum vnosa: 02 Feb 2017 16:29
  Zadnja sprememba: 02 Feb 2017 16:29
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4366

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa