[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na otrokov razvoj

Jera Gregorc in Alenka Humar (2016) Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na otrokov razvoj. V: Mednarodna konferenca EDUvision, 1. Dec - 3. Dec 2016, Ljubljana.

[img]
Predogled
PDF
Download (657Kb)

  Povzetek

  Namen raziskave je bil ugotoviti, katera vrsta gibalnih dejavnosti najoptimalnejše vpliva na gibalno učinkovitost predšolskega otroka. Vzorec je zajemal 85 otrok, starih 63,2 meseca (± 1,5 meseca), od tega je bilo 58,8 % dečkov in 41,2 % deklic. Otroci so bili razdeljeni v 4 skupine, in sicer glede na to, katero organizirano gibalno dejavnost so obiskovali dvakrat tedensko. Plezanje je obiskovalo 28,2 %, splošno vadbo 21,2 %, judo 22,4 %, medtem ko 28,2 % otrok ni obiskovalo nobene organizirane gibalne vadbe. Vzorec spremenljivk predstavlja test MOT 4-6, ki meri gibalno učinkovitost in je standardiziran za slovensko populacijo 5,5 letnih otrok. Otroke smo testirali pred začetkom obiskovanja vadbe in čez pol leta. V vzorec smo zajeli le tiste otroke, ki so vadbo obiskovali redno. Podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS, verzije 22. Uporabili smo deskriptivno statistiko, primerjalno statistiko, T-test za neodvisne vzorce, enosmerno analizo variance (Welch) in Games-Howell post hoc. Statistično značilnost smo preverjali na ravni 5-odstotnega tveganja (p<0,05). Rezultati raziskave so pokazali, da so vsi otroci, ne glede na vrsto vadbe, po šestih mesecih obiskovanja vadbe, dosegli statistično značilno boljše rezultate na testu MOT 4-6 od otrok, ki dodatne organizirane vadbe niso obiskovali. Ugotovili smo, da za gibalno učinkovitost predšolskega otroka ni pomembna vrsta organiziranih gibalnih dejavnosti, pač pa dejstvo, da je vadba sistematično organizirana, vodena, dovolj pogosta in intenzivna, saj so otroci, ki niso obiskovali nobene organizirane vadbe dosegli statistično značilno slabše rezultate na testu.

  Tip vnosa: Prispevek na konferenci ali delavnici (Članek)
  Ključne besede: organizirana gibalna dejavnost, predšolski otrok, gibalna učinkovitost
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=11406409&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za predšolsko vzgojo
  ID vnosa: 4335
  Datum vnosa: 18 Jan 2017 08:23
  Zadnja sprememba: 18 Jan 2017 08:23
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4335

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa