[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole

Bojana Klančičar (2016) Stališča romskih učencev s posebnimi potrebami do šole. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3477Kb)

  Povzetek

  V diplomskem delu predstavljamo rezultate raziskave o stališčih romskih učencev s posebnimi potrebami do šole in znanja kot vrednote ter njihovo mnenje o romskem in slovenskem jeziku v šoli. Zanimala nas je povezava med stališči do šole ter učnim uspehom in obiskom pouka. Raziskali smo, koliko učitelji poznajo stališča svojih romskih učencev. Raziskavo smo izvedli na Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu. V vzorec je bilo vključenih 34 učencev 5., 6., 7., 8. in 9. razreda, ki obiskujejo prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom: 14 učencev Romov (41,2 %) in 20 učencev ne-Romov (58,8 %). V raziskavo smo vključili tudi 16 učiteljev. Stališča učencev Romov do šole so pozitivna. Razlik med stališči romskih in ne-romskih učencev nismo zaznali. Romski učenci se na šoli dobro počutijo, radi hodijo v šolo in se v šoli zabavajo. Slaba tretjina se jih na šoli ne počuti dobro. Desetino učencev (Romov in ne-Romov) je na šoli strah. Romi se s sošolci se dobro razumejo, v šoli imajo prijatelje, radi se družijo s sošolci. Nimajo vtisa, da bi se sošolci grdo obnašali do njih. Vsi učenci imajo pozitivna stališča do znanja. Romi manj cenijo pomen znanja in izobrazbe za njihovo prihodnost, šolske ocene se jim zdijo manj pomembne. Najmanj pozitivna stališča izražajo do pouka in učne snovi. Snov se jim zdi težka bolj kot ne-romskim učencem. Ne zdi se jim, da bi imeli težave s spremljanjem pouka. Manjši delež romskih učencev zavrača sodelovanje pri pouku. Romski učenci imajo slabši učni uspeh kot ne-Romi, razlika ni statistično pomembna. Statistično značilne povezave med učnim uspehom in stališči do šole pri Romih ni. Romski učenci precej pogosteje izostajajo od pouka. Romi, ki bolj redno obiskujejo pouk, nimajo bolj pozitivnih stališč do šole kot tisti, ki veliko izostajajo. Pri učencih Romih smo ugotovili pozitivno korelacijo med učnim uspehom in obiskom pouka. Pri ne-Romih povezave ni. Mnenja učiteljev o stališčih romskih učencev do šole se razlikujejo od dejansko ugotovljenih stališč. Pri 24 trditvah (od 25) so ocene učiteljev nižje od izkazanih stališč učencev Romov. Razlike pri posameznih trditvah so zelo velike. Pri 72 % trditev je razlika statistično pomembna. Trditve, pri katerih so izkazana stališča Romov dosti bolj pozitivna od ocen učiteljev, se nanašajo na pomen znanja in izobrazbo, šolske ocene ter na počutje v šoli. Največja razlika je pri trditvi: »V šolo hodim, da bom lahko dobil službo.« Slaba polovica romskih učencev bi raje hodila v šolo, če bi pouk potekal v romščini, polovica temu nasprotuje. Večina romskih otrok bi obiskovala krožek romskega jezika, če bi imela možnost. Polovica romskih učencev navaja, da so ob vstopu v šolo dobro obvladali slovenščino. Slaba tretjina se je slovenščine naučila v šoli. Večina Romov meni, da zelo dobro obvladajo slovenski jezik. Večini se zdi slovenščina lahek jezik. Ocene učiteljev se močno razlikujejo od izkazanih stališč, mnenj in informacij romskih učencev o romskem in slovenskem jeziku.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: Romi, izobraževanje Romov, romski učenci, romski jezik, Osnovna šola s prilagojenim programom, otroci s posebnimi potrebami, učni uspeh, obisk pouka
  Število strani: 98
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Darja Zorc MaverMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11384905)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4292
  Datum vnosa: 19 Dec 2016 10:16
  Zadnja sprememba: 19 Dec 2016 10:16
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4292

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa