[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Evalvacija učinkovitosti obravnave učenca z disleksijo

Ana Kepec Marcijan (2016) Evalvacija učinkovitosti obravnave učenca z disleksijo. Diplomsko delo.

[img] PDF
Download (781Kb)

  Povzetek

  V Sloveniji je pomoč otrokom z učnimi težavami predvidena s petstopenjskim modelom pomoči. Pomoč z vsako stopnjo postaja bolj specifična in intenzivna, izvajajo pa jo različni strokovni delavci šole –učitelj, svetovalni delavec ali specialni pedagog. Pomembno je, da upoštevamo postopnost pomoči, saj lahko otrokove težave omilimo, še predno ga usmerimo v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (Magajna idr., 2008). Najpogosteje prisotna specifična učna težava je disleksija (Magajna idr., 2008). Kljub vse večjemu ozaveščanju pa učenci z disleksijo niso vedno deležni ustrezne in pravočasne pomoči. Teoretični okvir diplomskega dela najprej opredeli inkluzijo, ki je podlaga za izvajanje petstopenjskega modela pomoči in podrobno opiše posamezne stopnje. Sledi opredelitev specifičnih učnih težav in disleksije. Opisani so vzroki disleksije, njene značilnosti in strategije pomoči. Podrobneje je opredeljeno tudi fonološko zavedanje, ki je glavni napovedovalec težav pri branju in pisanju, ter postopnost razvoja fonoloških sposobnosti. Fonološko zavedanje lahko urimo z različnimi vajami, pri čemer pa je smotrno upoštevati učni stil posameznika. Tako dosežemo večjo učno učinkovitost (Reid, 2002). Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali lahko s primerno zastavljenim treningom vplivamo na izboljšanje branja in pisanja učenca z disleksijo in ali bo po izvedenem treningu delal manj napak pri branju in pisanju. V študiji primera je natančneje predstavljena ocena funkcioniranja, ki zajema tudi prevladujoči učni stil. Ocena je narejena na podlagi Testa motenj branja in pisanja, Enominutnega branja, preizkusa Ne-besede (del SNAP programa), preizkusa Odstranitev glasu (del testa Fonološkega zavedanja) ter drugih nestandardiziranih testov. Učenčeve težave na področju branja in pisanja so izrazite, zato je bil trening osredotočen na urjenje fonoloških sposobnosti kot ključnih pri učenju branja in pisanja. Na osnovi postavljenih ciljev je bil oblikovan trening za izboljšanje veščin branja in pisanja s poudarkom na fonološkem zavedanju. Naloge so bile izbrane na podlagi posebnih potreb učenca, njegovih močnih področij, želja in interesov ter prevladujočega učnega stila. Pozitiven vpliv treninga se je pokazal tako na področju branja kot tudi pisanja. To je posledica več dejavnikov – ustrezno pripravljenih nalog, upoštevaje učni stil učenca, interesa učenca in njegove želje po uspešnosti. Učenec je bil kljub pomoči na vseh treh korakih petstopenjskega modela, zaradi izrazitih težav, kasneje usmerjen v program s prilagojenim izvajanjem z dodatno strokovno pomočjo. Po ponovnem testiranju ob koncu 9. razreda so bile težave na fonološkem področju še vedno prisotne. Pri osebah z disleksijo fonološki primanjkljaj vztraja tudi v kasnejšem obdobju, ne glede na bralne spretnosti.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: specifične motnje branja in pisanja, petstopenjski model pomoči, fonološko zavedanje, učni stil
  Število strani: 65
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  asist. dr. Milena Košak BabuderSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11373385)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4269
  Datum vnosa: 05 Dec 2016 08:33
  Zadnja sprememba: 05 Dec 2016 08:33
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4269

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa