[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Matere otrok s posebnimi potrebami - aktivne članice društev

Petra Hlačar (2016) Matere otrok s posebnimi potrebami - aktivne članice društev. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1789Kb)

  Povzetek

  Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali kateri od spodaj navedenih dejavnikov vplivajo na odločitev mater otrok s posebnimi potrebami, da se odločijo postati aktivne članice dlje delujočih društev, ali da ustanovijo novo društvo: način sporočanja novice o otrokovih posebnih potrebah, odnos strokovnih delavcev v času celostne zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin, odziv ožje in širše okolice na novico o otrokovih posebnih potrebah, predhodne izkušnje mater z osebami s posebnimi potrebami. Zanimalo nas je tudi, ali so si matere pri svojem udejstvovanju zastavile kakšen cilj in ali pri njihovem uresničevanju sodelujejo tudi z drugimi društvi. Na matere otrok s posebnimi potrebami se osredotočamo, ker je v literaturi navedeno, da v večini primerov prevzamejo skrb za otroka. V raziskavo so vključene matere, ki so aktivne članice dlje delujočih društev, ki so nacionalno priznana in razširjena, ter matere, ki so ustanovile nova društva, med te prištevamo društva, ustanovljena po letu 2010, in imajo otroke, ki se glede na posebne potrebe uvrščajo v različne skupine otrok s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, gibalno ovirani otroci in otroci z motnjami avtističnega spektra. Z opredelitvijo aktivne članice društev mislimo na matere, ki sodelujejo pri načrtovanju, izvajanju društvenih programov in aktivnosti, ter tiste, ki sodelujejo v odborih društva, ali so med ustanovnimi člani društva. Zanimalo nas je, ali lahko opazimo razlike med zgoraj omenjenimi dejavniki glede na skupino posebnih potreb, v katero je uvrščen otrok in glede na to, ali so matere aktivne članice dlje delujočega društva, ali pa so ustanovile novo društvo. Zanimalo nas je tudi, ali se razlikujejo cilji oz. namen udejstvovanja mater v dlje delujočih društvih in novoustanovljenih društvih ter s kakšnim namenom so matere ustanovile novo društvo. V teoretičnem delu smo tako pregledali ugotovitve z naslednjih področij: družina in otrok s posebnimi potrebami, soočanja staršev z otrokovimi posebnimi potrebami, reakcije ožje in širše okolice, sodelovanje med starši in strokovnjaki, društva, namenjena osebam s posebnimi potrebami. V empiričnem delu smo s pomočjo polstrukturiranega intervjuja pridobljene odgovore kvalitativno analizirali. Prišli smo do naslednjih ugotovitev. Strokovnjaki so materam novico o otrokovih posebnih potrebah sporočili na neustrezen način, prav tako materam niso nudili opore (informacije, svetovanje). Le redki otroci so bili delno vključeni v zdravstveni del zgodnje obravnave, ki ni bila celostna in jo matere ocenjujejo kot neučinkovito. Matere so se ob opori družine soočile z otrokovim stanjem. Posebno pozornost je treba posvetiti sorojencem otrok s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju. Največ negativnih izkušenj so matere imele v širši okolici, proti čemer se borijo z osveščanjem. Matere so imele pred rojstvom otrok nič ali malo izkušenj z osebami s posebnimi potrebami. Matere so si ne glede na to, ali delujejo v dlje delujočem društvu ali v novo ustanovljenem, zastavile enake cilje. Razlikujejo pa se njihovi pogledi na ustrezno obravnavo otrok s posebnimi potrebami. Matere, aktivne v dlje delujočih društvih, se z metodami in načini dela v institucijah strinjajo v večji meri kot matere, ki so ustanovile novo društvo. Slednje so se za ustanovitev novega društva odločile zaradi nestrinjanja z metodami in načini dela z osebami s posebnimi potrebami v ustanovah in zaradi mnenja, da za specifične posebne potrebe njihovih otrok v javnem sistemu ni dobro poskrbljeno. Matere se strinjajo, da bi izboljšanje razmer na področju obravnave oseb s posebnimi potrebami laže dosegli ob sodelovanju več društev. Konkretno, v praksi, pa so na več takšnih sodelovanj pripravljene matere, aktivne v dlje časa delujočih društvih.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: matere otrok s posebnimi potrebami, soočanje z otrokovimi posebnimi potrebami, sodelovanje s strokovnjaki, društva, namenjena osebam s posebnimi potrebami
  Število strani: 137
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Janez JermanMentor
  asist. mag. Lidija KastelicSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11365193)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4241
  Datum vnosa: 01 Dec 2016 13:44
  Zadnja sprememba: 01 Dec 2016 13:44
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4241

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa