[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini

Katja Kušar (2016) Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (1815Kb)

  Povzetek

  Magistrsko delo obravnava skupino mladih Slovencev, ki so v sebi odkrili željo in moč za odkrivanje novih priložnosti ter so v upanju na uresničitev različnih osebnih ciljev zapustili domovino in si oblikovali novo življenje v tujini. In ker se v tujino podaja vedno večji delež mladih, njihove zgodbe in izkušnje pa zaenkrat še niso bile raziskovane, je to področje z raziskovalnega vidika zanimivo. Teoretični del pričenjam z opredelitvijo migracij ter nadaljujem s teorijami migracij. Sledi podpoglavje o vzrokih in motivih migracij, celotno poglavje pa zaključim s teorijami prilagajanja. Drugo poglavje je namenjeno obravnavi identitete kot dinamičnega konstrukta, saj postmoderna velja za čas izgube identitetne trdnosti, s čimer se vsak na svoj način soočajo tudi migranti. Poglavje vsebuje obravnavo razlikovanja kot pogoja identitete, definicijo etnične identitete, proces akulturacije priseljencev ter obravnavo različnih oblik kapitala in njihovega vpliva na življenja migrantov. Zaključim ga s pisanjem o sodobnih hibridnih identitetah. Tretje in četrto poglavje se nanašata na t.i. beg možganov, saj gre pri mladih migrantih pogosto ravno za tovrstno obliko sodobnih mednarodnih migracij. V petem in hkrati zadnjem poglavju teoretičnega dela, pa povzemam statistične podatke različnih raziskav, z namenom boljšega razumevanja trenutnega stanja v Sloveniji na področju mednarodnega preseljevanja. Empirični del sloni na kvalitativni raziskavi, ki preko deskriptivne analize delno strukturiranih intervjujev z osmimi mladimi, ki so se iz različnih razlogov izselili iz Slovenije in si v tujini ustvarili novo življenje, poskuša čim bolj podrobno prikazati njihove zgodbe in izkušnje. Rezultati analize so prikazani s pomočjo tabel, na katerih temelji interpretacija odgovorov intervjuvancev. Pričujoče delo tako ponuja vpogled v proces odločanja o tako pomembnem koraku, razloge za selitev, vpogled v osebno doživljanje odhoda, cilje, ki jih mladi želijo v tujini doseči in jih ženejo naprej, razlike v življenjskih slogih doma in v tujini, ohranjanje stikov s sorodniki in partnerji, možnosti za partnersko in/ali družinsko življenje, predstave o prihodnosti. Z izvedbo raziskave sem prišla do ugotovitve, da je bil v analiziranem vzorcu najpogostejši vzrok za odhod v tujino ekonomske narave. Intervjuvanci so si želeli boljših delovnih pogojev in višjih plačil za opravljeno delo. K odhodu so jih spodbudile tudi možnosti pridobivanja novih znanj in izkušenj ter možnost osamosvojitve od staršev. V tujini so si večinoma uspeli poiskati ustrezne zaposlitve, posledica česar so urejeni ekonomski statusi in bivanjske razmere. Odhod v tujino je nedvomno zaznamoval življenjske poteke sogovornikov. Potrebno se je bilo prilagoditi uporabi tujega jezika in multikulturnemu okolju. Prosti čas si je treba znati zelo dobro organizirati zaradi daljših delovnikov. Hkrati življenje v tujini prinaša pridobitev na področju samostojnosti ter višjo samozavest, kar ima pomembno vlogo pri prehodu mladih v odraslost. Pri načrtih za prihodnost so si sogovorniki enotni v tem, da si zaenkrat še ne nameravajo ustvariti lastnih družin. Odgovori o morebitni vrnitvi v Slovenijo pa nakazujejo, da naša država trenutno ni dovolj perspektivna, da bi privabila nazaj že odseljene mlade. V empiričnem delu sem poskušala zajeti čim več vidikov življenja mladih v tujini, saj po mojem mnenju le tako res lahko bolje razumemo ozadje odseljevanja in bega možganov in nenazadnje vsaj nekoliko dojamemo vpliv neštetih možnosti izbire na naše življenjske poteke.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: migracije, identiteta, beg možganov, mladi Slovenci v tujini, spremembe življenjskih potekov
  Število strani: 118
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Olga Poljšak ŠkrabanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11361097)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4231
  Datum vnosa: 30 Nov 2016 16:40
  Zadnja sprememba: 30 Nov 2016 16:40
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4231

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa