[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo

Amela Jašarević (2016) Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (4Mb)

  Povzetek

  Občutek za števila in količine predstavlja osnovo za nadaljnje usvajanje matematičnih znanj in spretnosti ter pomembno vpliva na posameznikovo prihodnost. Otroci s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki so zato že apriori v slabšem položaju, saj je njihov občutek za števila in količine pogosto manj razvit. S spodbujanjem razvoja občutka za števila in količine v vrtcu in doma lahko pomembno vplivamo na poznejšo uspešnost otrok pri matematiki. Pri otrocih, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi različnih vzrokov (nižji socialno-ekonomski status, nižja izobrazba staršev ipd.), igrajo ključno vlogo izobraževalne ustanove, ki morajo tem otrokom nuditi intenzivnejšo podporo pri razvijanju občutka za števila in količine. Z opredelitvijo pojma »občutek za števila in količine« kot enega izmed kriterijev za diagnosticiranje specifičnih učnih težav pri matematiki v Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (2014) je preučevanje občutka za števila in količine postalo pomembno za raziskovanje in razvoj specialne ter rehabilitacijske pedagogike. V raziskavi je sodelovalo 159 otrok (82 dečkov in 77 deklic; od tega 15 otrok s posebnimi potrebami), ki naslednje leto vstopajo v šolo, ter njihovi starši. Osnovni cilj raziskave je bil raziskati razvitost občutka za števila in količine otrok pred vstopom v šolo, za kar smo oblikovali preizkus razvitosti občutka za števila in količine. Na osnovi rezultatov smo preverili zanesljivost in ustreznost oblikovanega merskega pripomočka. S pomočjo vprašalnika za starše smo pridobili podatke o stopnji izobrazbe staršev, o pogostosti vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma in o stališčih staršev glede pomembnosti doseganja določenih matematičnih znanj in spretnosti pred vstopom v šolo. Z uporabo Mann-Whitneyevega in Kruskal-Wallisovega preizkusa smo primerjali razlike v rezultatu na preizkusu razvitosti občutka za števila in količine glede na starost, spol in prisotnost posebnih potreb. Spearmanov koeficient korelacije smo uporabili za preverjanje povezave med razvitostjo občutka za števila in količine pri otrocih in stopnjo izobrazbe staršev ter pogostostjo vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma. Rezultati so potrdili razlike v razvitosti občutka za števila in količine glede na starost in prisotnost posebnih potreb, glede na spol pa razlik v rezultatu otrok ni bilo. Poleg omenjenega rezultati potrjujejo tudi, da pogostost vključevanja otroka v matematične dejavnosti doma ter stopnja izobrazbe staršev vplivata na razvitost občutka za števila in količine pri otrocih.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: predšolski otrok, specifične učne težave pri matematiki, občutek za števila in količine, vloga staršev, neformalno učenje matematike
  Število strani: 132
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  izr. prof. dr. Tatjana Hodnik ČadežSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11355465)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4212
  Datum vnosa: 29 Nov 2016 15:41
  Zadnja sprememba: 29 Nov 2016 15:41
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4212

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa