[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih

Petra Burkeljca (2016) Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3043Kb)

  Povzetek

  Namen magistrskega dela je obravnava zmotnih predstav tretješolcev in petošolcev pri učenju in poučevanju matematične teme geometrijskih likov in teles. Avtorja Clements in Battista (1992) v svojem delu opisujeta številne raziskave, ki kažejo na to, da tema geometrijskih likov in teles učencem povzroča težave. Ker so bile raziskave, ki potrjujejo omenjeno dejstvo, po večini izvedene le v tujini, sem se odločila, da problematiko poznavanja in razumevanja geometrijskih likov in teles raziščem v eni izmed slovenskih osnovnih šol. V teoretičnem delu sem opisala operativne cilje in vsebine, ki jih učenci spoznajo od 1. do 5. razreda v okviru tematskih sklopov »Geometrijske oblike in uporaba geometrijskega orodja«, »Geometrijski elementi« ter »Liki in telesa«. Predstavila sem pomen poznavanja učnih težav pri matematiki za uspešno poučevanje geometrije in osnovnošolski pristop poučevanja geometrije »od telesa k točki«, v okviru katerega sem predlagala tudi didaktična priporočila za poučevanje geometrije v osnovni šoli. Geometrijsko mišljenje so do sedaj raziskovali že številni avtorji, zato sem v teoretičnem delu predstavila še izsledke tujih raziskav o težavah pri geometriji in o razvoju geometrijskih pojmov in predstav s poudarkom na avtorjih van Hielu in Piagetu. Ker geometrija pogosto temelji na abstraktnem znanju in ker je reševanje geometrijskih problemov za učence zahtevno, sem se osredinila še na učenčeve strategije reševanja problemov in najpogostejše vrste napak, s katerimi se pri tem srečujejo. Osnovna raziskovalna metoda empiričnega dela je bila deskriptivna neeksperimentalna, glede na raziskovalni pristop pa je bila raziskava kvantitativna in kvalitativna. Na podlagi preizkusa znanja sem ugotavljala, na kateri stopnji geometrijskega mišljenja po van Hielu so tretješolci in petošolci, raziskala pa sem tudi najpogostejše zmotne predstave učencev o geometrijskih likih in telesih ter razlike v uspešnosti reševanja nalog glede na spol in glede na starost učencev. S pomočjo anketnega vprašalnika sem ugotavljala še, kakšna je povprečna ocena učencev pri matematiki, kakšen odnos imajo do nje, kakšen pomen pripisujejo poznavanju geometrijskih likov in teles v vsakdanjem življenju ter kakšno težavnost pripisujejo obravnavi teme geometrijskih likov in teles v šoli. Rezultati raziskave so pokazali kar nekaj težav tretješolcev in petošolcev pri razumevanju, uporabi in predstavi geometrijskih likov in teles. Učenci so imeli težave s prepoznavanjem oblik, ki so posebne, malokrat videne. Bolj kot so bile oblike razvejane in netipične, več težav so imeli tretješolci in petošolci z njihovim prepoznavanjem. Raziskava o zmotnih predstavah na področju geometrije je pomembna za razvoj področja didaktike matematike. Na podlagi ugotovljenega se bo v prihodnje lahko opredelilo, kako izboljšati težavna geometrijska področja, in sicer z vidika ustreznih didaktičnih pripomočkov, metod in oblik dela ter načina dela za preprečevanje zmotnih predstav o geometrijskih likih in telesih.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: geometrija, liki in telesa, zmotne predstave, stopnje geometrijskega mišljenja, van Hiele
  Število strani: 131
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Vida Manfreda KolarMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11342409)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4179
  Datum vnosa: 25 Nov 2016 08:36
  Zadnja sprememba: 25 Nov 2016 08:36
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4179

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa