[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Razredne učiteljice o povezanosti socialnih iger in preventivne discipline

Romana Pravne (2011) Razredne učiteljice o povezanosti socialnih iger in preventivne discipline. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1532Kb)

  Povzetek

  V diplomskem delu je osrednja tematika preventivna disciplina, ki je pogoj za kakovostno pedagoško delo učitelja, še posebej pa je izpostavljeno vprašanje povezanosti posameznih vidikov preventivne discipline s socialnimi igrami. Ideja o povezanosti teh dveh področji je izpeljana iz preventivnega koncepta Oratorija, v katerem je Giovanni don Bosco izpostavil igro kot ključen del preventivnega delovanja. V zadnjem času pa strokovna literatura pogosto izpostavlja socialne igre kot pomemben dejavnik pri razvoju komunikacijskih in socialnih veščin posameznikov. Po mnenju avtorjev le-te prek izkustvenega učenja pomembno prispevajo k boljšim medosebnim odnosom, klimi v razredu, sodelovanju, motivaciji za učenje, spoštovanju pravil, sposobnosti vodenja … Vsa ta področja socialnega in osebnostnega razvoja posameznikov pa se povezujejo s ključnimi področji preventivne discipline: medosebnimi odnosi, poukom in upravljanjem razredne skupine. Preventivna disciplina tako zajema niz preventivnih tehnik, tudi socialne igre, s katerimi spodbujamo učenčevo upravljanje samega sebe in njegov samonadzor ter hkrati zmanjšujemo neprimerno vedenje. V empiričnem delu so prikazani rezultati raziskave, izvedene z vprašalnikom med 70 učiteljicami razredne stopnje. Analiza je pokazala, da učiteljice socialne igre v praksi relativno pogosto izvajajo, pri tem pa se pojavljajo majhne razlike med mlajšimi in starejšimi učiteljicami. Izkazalo se je, da samo vrednotenje doseganja namenov socialnih iger ne vpliva na izbiro posamezne socialne igre, marveč je izbira pogojena z razredom, v katerem učiteljice poučujejo. Učiteljice v prvi triadi večkrat izvajajo predvsem igre predstavljanja in spoznavanja ter so v povprečju bolj prepričane, da imajo socialne igre pozitiven vpliv na nekatere vidike vzgojno-izobraževalnega procesa, kot učiteljice četrtih in petih razredov. Tudi z vidika pogostosti izvajanja socialnih iger se je pokazalo, da učitelji, ki pogosteje izvajajo socialne igre, ocenjujejo, da so jim le-te bolj v pomoč pri drugih vidikih vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri samem izvajanju socialnih iger pa učitelji zaznavajo več prednosti kot slabosti, največja ovira je čas, ki ga potrebujejo. Relativno pogosto je tudi mnenje učiteljev, da socialne igre izboljšajo disciplino v razredu predvsem z izboljšavo odnosov v razredni skupnosti. Iz analize rezultatov je tako razbrati veliko pozitivnih vplivov socialnih iger na različne vidike vzgojno-izobraževalnega procesa, s katerimi zaobjamemo vsa tri področja preventivne discipline.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: preventivna disciplina, socialne igre, medosebni odnosi, pouk, upravljanje razredne skupine
  Število strani: 103
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Irena LesarMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=8941641)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 412
  Datum vnosa: 21 Okt 2011 07:54
  Zadnja sprememba: 13 Nov 2015 12:42
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/412

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa