[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju

Špela Godeša (2016) Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3235Kb)

  Povzetek

  Učni načrt za slovenščino v OŠ (2011) med drugim vsebuje tudi cilj: »Učenec individualizirano, postopno in sistematično razvija zmožnost branja in pisanja besedil.« To je cilj, ki ga razvijamo v prvem triletju osnovnega izobraževanja, nato pa to pridobljeno spretnost branja in pisanja nadgrajujemo in uporabljamo celo življenje. Dobro razvita pismenost je osnova dobrega učnega uspeha in ni pomembna le zaradi šolskih ocen učencev, ampak vpliva tudi na njihovo vedenje ter jim omogoča nadaljnje izobraževanje (Hanuš, 2010). Pismenost je torej veščina, ki je pomembna za vse učence, tudi za učence priseljence, ki se s slovenščino prvič srečajo ob vstopu v osnovno šolo. Slovenci smo se zaradi svoje lege že v preteklosti srečevali s preseljevanjem iz drugih kulturnih območij. Bolj odmevno preseljevanje je bilo po letu 1990, ko so se v Slovenijo preseljevali predvsem prebivalci republik bivše skupne države Jugoslavije. S tem pa se tok preseljevanja ni ustavil, saj smo prav v zadnjem letu priča še močnejšemu, globalnemu toku migracij (Novak, 2012). Vključevanje učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem mora potekati načrtno in celostno, vključiti moramo tako strokovne delavce šole, učitelje, učence priseljence in njihove starše kot tudi širše okolje, v katerega se priseljenci na novo vključujejo. Pri vključevanju ima zelo pomembno vlogo učitelj, ki dela z učenci priseljenci, njegov odnos in kako poučuje slovenščino kot drugi jezik oz. jezik okolja. Z magistrskim delom želim učiteljem, študentom in drugim, ki se ukvarjajo oz. se še bodo ukvarjali s poučevanjem slovenščine učencev priseljencev, pokazati enega izmed možnih individualiziranih didaktičnih pristopov za poučevanje začetnega opismenjevanja v slovenščini kot drugem jeziku. Predmet raziskovanja je bil oblikovanje in preizkus individualiziranega didaktičnega pristopa v slovenskem jeziku za učenca priseljenca z albanskim prvim jezikom, ki ga lahko prilagodimo in uporabimo tudi za druge učence priseljence. S pomočjo začetnega in končnega preverjanja znanja, ki sem ju izdelala sama, sem preverila učinkovitost tega pristopa. V teoretičnem delu magistrskega dela je predstavljeno začetno opismenjevanje in učenje le-tega, sodobni pouk opismenjevanja, smernice za poučevanje branja in pisanja v slovenščini kot drugem jeziku ter načini vključevanja učencev priseljencev v slovenski sistem vzgoje in izobraževanja. V raziskovalnem delu magistrskega dela sem opravila študijo primera. Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Za študijo primera sem si izbrala učenca, ki obiskuje 1. razred osnovne šole, ima status priseljenca ter prihaja iz države Kosovo. Z načrtovanim individualnim delom sem pri učencu želela razviti predopismenjevalne zmožnosti, vplivati na razvoj branja in pisanja preprostih besed s velikimi tiskanimi črkami ter izboljšati poimenovalno zmožnost v slovenščini. Ugotovila sem, da je deseturno individualno delo z učencem pozitivno vplivalo na vse prej omenjene zmožnosti v slovenskem jeziku. Največji napredek je bil opazen pri branju in pisanju preprostih besed ter pri poimenovalni zmožnosti v slovenščini. Učenec je pri individualnem delu razvil tudi zaupanje v svoje znanje, postal je samozavestnejši in samostojnejši. Dokaz o napredku so predvsem njegove izjave in končno preverjanje znanja.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: začetno opismenjevanje, individualizirani didaktični pristop, učenec priseljenec, pomoč učencu, slovenščina kot drugi jezik
  Število strani: 127
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marja Bešter TurkMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11317321)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 4104
  Datum vnosa: 16 Nov 2016 10:29
  Zadnja sprememba: 16 Nov 2016 10:29
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4104

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa