[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v socialno varstvenih zavodih

Metka Novak (2011) Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v socialno varstvenih zavodih. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (2062Kb)

  Povzetek

  Z raziskavo smo želeli preveriti sodelovalni odnos med starši oseb z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju in strokovnimi delavci v socialno varstvenih zavodih, natančneje v centrih za usposabljanje, dalo in varstvo v Sloveniji. Sodelovanje je pomembno povezano z interakcijskim stilom in odnosno kompetenco družin teh staršev in družin strokovnih delavcev. Zanimali so nas podatki o tem, kakšna sta interakcijski stil in odnosna kompetenca v družinah z osebami z motnjami, ki so vključene v centre, in kakšna sta interakcijski stil in odnosna kompetenca v družinah strokovnih delavcev, ki delajo s temi osebami v centrih. Sodelovalni odnos, ki ga vzpostavijo, igra pomembno vlogo pri načrtovanju in usklajevanju tako potreb teh oseb kot tudi interesov vseh vključenih v sodelovalnem odnosu. Potem smo ugotavljali povezanost sodelovalnega odnosa z vključenostjo staršev v skupine za samopomoč staršem in delavcev v skupine, kot so supervizija, intervizija in skupine ključnih oseb. Za namen eksplorativne kvantitativne raziskovalne metode smo uporabili anketna vprašalnika za starše in strokovne delavce. Prvi, prevedeni del vprašalnika preverja odnosno kompetenco in interakcijski stil družin staršev in družin strokovnih delavcev. Drugi del vprašalnika, ki preverja sodelovalni odnos med starši in strokovnimi delavci, smo oblikovali na osnovi teoretičnih izhodišč in strokovne prakse. Z raziskavo smo ugotavljali strukturne razlike med skupino staršev in skupino strokovnih delavcev ter na podlagi rezultatov statističnih analiz opredelili sistem, ki najbolje napoveduje stopnjo medsebojnega sodelovalnega odnosa. Za ugotavljanje povezanosti interakcijskega stila in odnosne kompetence s sodelovalnim odnosom smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije. Rezultati so pokazali, da sta interakcijski stil in odnosna kompetenca, tako v družinah staršev kot v družinah strokovnih delavcev, pomembno povezana s stopnjo sodelovalnega odnosa med starši in strokovnimi delavci. Na podlagi sistema spremenljivk smo predpostavljali, da obstaja strukturna razlika med starši, ki so vključeni v skupine za samopomoč staršem, in tistimi, ki niso. Za ugotavljanje razlik smo uporabili posamezne bivariatne izračune pri kategoričnih spremenljivkah oz. pointbiserialni koeficinet korelacije pri nekategoričnih spremenljivkah. Ugotovili smo, da se matere pomembno bolj vključujejo v te skupine kot očetje in tudi starši samskega stanu bolj kot starši, ki živijo v partnerski zvezi, in da se v enotah s celodnevnim varstvom in usposabljanjem oseb z motnjami njihovi starši pomembno manj udeležujejo skupin za samopomoč staršem, za razliko od staršev oseb z motnjami, ki so vključene v enote z dnevnim varstvom in usposabljanjem. Prav tako smo na podlagi sistema spremenljivk predpostavljali strukturne razlike med strokovnimi delavci, ki so vključeni v skupine za delavce, in tistimi, ki niso. Ugotovili smo, da se vanje najmanj vključujejo strokovni delavci z višjo izobrazbo in največ tisti z visoko in podiplomsko izobrazbo in da so varuhinje v primerjavi s pedagoškimi in zdravstvenimi delavci v pomembno manjšem številu vključene v skupine za delavce. Ugotavljanje razlik v stopnji sodelovalnega odnosa staršev, ki so vključeni v skupine za samopomoč staršem, in tistih, ki niso, ter strokovnih delavcev, ki so vključeni v skupine za delavce, in tistih, ki niso, smo preverjali z enosmerno analizo variance. Pri starših rezultati niso potrdili razlik, pri delavcih pa nas je presenetilo, da imajo delavci, ki so vključeni v skupine za delavce, pomembno nižjo stopnjo sodelovalnega odnosa s starši. Za ugotavljanje razlik v stopnji sodelovalnega odnosa glede na spol staršev in delavcev ter glede na starost staršev in delavcev smo uporabili statistično metodo dvosmerne analize variance. Rezultati so potrdili razlike pri starosti delavcev moškega spola in sicer, da z njihovo starostjo narašča stopnja sodelovalnega odnosa s starši. Na podlagi rezultatov raziskave smo utemeljili in predlagali koncepte za uspešen sodelovalni odnos med starši in strokovnimi delavci, ki omogočajo razumevanje tega odnosa in prispevajo k bolj učinkovitemu uresničevanju programa za osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Razlike, ki so se pokazale med centri, nakazujejo potrebo po bolj usklajenem delovanju centrov in izmenjavi znanja na področju stališč v odnosu do staršev. Zlasti je potrebno vzpodbujati k sodelovanju tiste starše, ki imajo osebe z motnjami vključene v celodnevno obliko varstva in usposabljanja, še posebno očete. Poleg tega je potrebno način dela iz dnevnih oblik varstva in usposabljanja čim bolj približati delu v celodnevnih oblikah ter poskusiti zaposlovati več delavcev moškega spola. Potem smo predlagali pregled in organizacijo delovanja skupin za delavce, kot so intervizija in predvsem supervizija, ki vključuje strokovne delavce z najvišjo stopnjo izobrazbe. Vse to zahteva nove oblike dela in sodelovanja s starši in strokovnimi delavci, nove oblike sodelovanja med centri ter izobraževanje staršev in strokovnih delavcev.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: starši, strokovni delavci, osebe z zmernimi, težjimi in težkimi motnjami, center, sodelovalni odnos
  Število strani: 280
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Majda KončarMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=8873289)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 41
  Datum vnosa: 19 Avg 2011 08:29
  Zadnja sprememba: 11 Okt 2011 16:38
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/41

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa