[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom

Nika Jenko (2016) Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (3551Kb)

  Povzetek

  Razvijanje bralne pismenosti učencev z lažjimi intelektualnimi primanjkljaji (IP), vključenih v prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS), spada med zahtevne vzgojno-izobraževalne izzive. Primerjava bralne pismenosti učencev z IP in učencev značilnega razvoja (ZR) kaže na podobnosti in razlike med skupinama, pri čemer se razkorak med skupinama s starostjo veča. Slušno (jezikovno) razumevanje učencev z IP je pogosto boljše od bralnega razumevanja, mnogi tudi v višjih razredih ne dosežejo enake ravni slušnega (jezikovnega) in bralnega razumevanja. Pri pojasnjevanju bralnih težav učencev z IP ločimo dve izhodiščni paradigmi. Prva se nanaša na upočasnjen splošni kognitivni razvoj, ki se odraža tudi v razvoju bralne pismenosti. Ta poteka počasneje, a v enakem zaporedju kot pri učencih značilnega razvoja. Druga izpostavlja strukturne razlike v bralni pismenosti učencev z IP in učencev značilnega razvoja. S posameznimi kognitivnimi in jezikovnimi dejavniki bralne pismenosti pojasnjuje vztrajanje bralnih težav tudi pri starejših bralcih z IP. Primerjava strukture bralne pismenosti mlajših in starejših učencev v PP NIS v naši raziskavi potrjuje obe izhodiščni paradigmi. V vzorec smo vključili 61 petošolcev in 70 devetošolcev, vključenih v PP NIS. Z različnimi multivariatnimi metodami smo proučili značilnosti bralne pismenosti obeh skupin učencev in jih med seboj primerjali. S tem smo dobili vpogled v bralno pismenost v dveh pomembnih obdobjih osnovnošolskega izobraževanja učencev z IP (konec opismenjevalnega obdobja in ob zaključku devetletke). Ugotovitve smo dopolnili s primerjavo rezultatov petošolcev v PP NIS z normami, ki veljajo za učence ZR ob koncu opismenjevalnega obdobja. Ugotavljamo, da bralna učinkovitost učencev v PP NIS dlje časa temelji na procesih nižjega nivoja (dekodiranju), hkrati se vloga dekodiranja in jezikovnega razumevanja s starostjo spreminja podobno kot pri učencih značilnega razvoja. Bralne težave učencev z IP so kompleksne narave in se nanašajo na različne dejavnike bralne pismenosti, med katerimi izpostavljamo fonološko zavedanje, kratkotrajno slušno in delovno pomnjenje ter besedišče in jezikovno sklepanje. Učenci z IP težje kompenzirajo svoje primanjkljaje zaradi težav s prenosom naučenega v novo situacijo in s samostojno uporabo pridobljenih izkušenj. Raziskava s pojasnitvijo strukture in razvoja bralne pismenosti učencev z IP doprinaša nova znanstvena spoznanja na specialnopedagoškem področju in hkrati ponuja empirično osnovo za izboljšanje didaktično-metodičnih pristopov. Na podlagi rezultatov podajamo priporočila za načrtovanje bralnega pouka v PP NIS in prilagoditve uporabljenih preizkusov, ki smo jih načrtovali z namenom ugotavljanja optimalnih dosežkov učencev v PP NIS.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: bralna pismenost, bralni razvoj, fonološko zavedanje, intelektualni primanjkljaji, prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom
  Število strani: 294
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Lidija MagajnaMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11255881)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3973
  Datum vnosa: 19 Okt 2016 16:00
  Zadnja sprememba: 19 Okt 2016 16:00
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3973

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa