[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine.

Alenka Cehner (2016) Zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine.. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1066Kb)

  Povzetek

  Izhodišče za diplomsko delo je zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine. Diplomsko delo v teoretičnem delu opredeli pojma integracija in inkluzija, predstavi zakonska izhodišča za otroke s posebnimi potrebami in petstopenjski model pomoči učencem z učnimi težavami v redni osnovni šoli ter zakonitosti timskega dela. Petstopenjski model pomoči otrokom z učnimi težavami omogoči dodatno skrb in pomoč pri učnem delu. Model v petih korakih predvideva intenzivno pomoč pri pouku, podaljšanem bivanju in dopolnilnem pouku, vključitev strokovnjakov šolske svetovalne službe, individualno in skupinsko pomoč, vključitev strokovnjakov zunanjih inštitucij ter usmeritev otroka v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ko je otrok usmerjen, se imenuje strokovna skupina, ki jo sestavljajo razrednik, predstavnik šolske svetovalne službe in strokovni delavci, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Skozi vseh pet korakov modela pa je ključnega pomena timsko sodelovanje, zato v teoretičnih izhodiščih predstavimo vrste, vloge, velikost tima ter komunikacijo med člani tima. V empiričnem delu diplomskega dela raziskujemo, kako zaznavajo timsko delo člani strokovne skupine za otroke s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli in ravnatelj, ki strokovno skupino imenuje. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika in jih obdelali s statističnima programoma SPSS in Microsoft Excel. V anketi je sodelovalo 125 anketirancev, od tega 19 ravnateljev, 36 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, 3 predmetni učitelji, 25 razrednikov in 9 razrednih učiteljev, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami ter 43 svetovalnih delavcev. Ugotovili smo, da skoraj polovica strokovnih delavcev pojmuje timsko delo kot skupno oblikovanje ciljev in skupno doseganje teh ciljev. Menijo, da imajo največjo vlogo pri sodelovanju v strokovnem timu in pri delu s starši. Raziskava je pokazala, da kot zelo pogosto aktivnost v timu anketiranci navajajo sprejemanje mnenja ostalih članov, izražanje lastnega mnenja, vprašanj in nesoglasij ter dobro razumevanje članov. Ugotovili smo, da so največje prednosti timskega dela različni pogledi na otroka s posebnimi potrebami, več idej za reševanje problemov ter v izmenjavi znanja, izkušenj, idej in informacij pri delu z otroki s posebnimi potrebami. Kot ovire so najpogosteje izpostavili pomanjkanje časa in časovno usklajevanje med člani ter težave z načrtovanjem timskih srečanj. Večkrat izpostavljena ovira je bila tudi nepripravljenost za sodelovanje članov in staršev ter nezainteresiranost za skupno delo. Težave, ki se pogosto pojavljajo pri delu, so težave z načrtovanjem jasnih ciljev, upoštevanje dogovorjenih prilagoditev in nepoznavanje vlog in neopravljanje dogovorjenih nalog. Kot strategije za reševanje težav so bile največkrat navedene: pogovor, možnost izobraževanja strokovnih delavcev in staršev ter možnost prilagajanja terminov članom. Ugotovili smo, da velik delež članov strokovne skupine meni, da je dovolj kompetenten za delo z otroki s posebnimi potrebami, pri delu se obrnejo po nasvete k drugim strokovnjakom, potrebna znanja pa pridobivajo sproti. Glede kompetentnosti za timsko delo smo ugotovili, da skoraj polovica anketirancev meni, da so dobro opremljeni z znanjem in s spretnostmi za timsko delo.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, strokovna skupina, timsko delo, prednosti timskega dela, ovire timskega dela
  Število strani: 65
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Alenka PolakMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11252041)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3962
  Datum vnosa: 19 Okt 2016 14:26
  Zadnja sprememba: 19 Okt 2016 14:26
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3962

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa