[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Odkrivanje disleksije pri študentih

Klavdija Ahačič (2016) Odkrivanje disleksije pri študentih. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1873Kb)

  Povzetek

  Diplomsko delo obravnava postopke prepoznavanja in odkrivanja disleksije pri odraslih. Disleksija je dobro poznana specifična učna težava, ki se navezuje na branje in pisanje, s spremljajočimi kognitivnimi primanjkljaji in močnimi področji. Ker je disleksija vseživljenjska motnja oziroma različnost, je prepoznavanje in odkrivanje disleksije pri odraslih, pri katerih prej še ni bila prepoznana, zahtevna naloga. Tekom odraščanja namreč posamezniki razvijejo kompenzacijske strategije, s katerimi bolj ali manj uspešno premagujejo primanjkljaje. Pred leti so se strokovnjaki s Pedagoške fakultete v Ljubljani pridružili mednarodni raziskavi TEMPUS – iSHEDS 2009-2010 Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju. Projekt je bil namenjen spodbujanju razvoja identifikacije in podpore na področju univerzitetnega študija oseb z disleksijo. Temeljno je bil usmerjen na oblikovanje podporne mreže in na razvoj samopomoči in samopodpore za študente z disleksijo. V okviru projekta je bil za ocenjevanje šibkih in močnih področij razvit diagnostični pripomoček Profiler – test za samoocenjevanje, s katerim določimo profil področij rizičnih za disleksijo. Test Profiler je bil preveden ter jezikovno prirejen v slovenščino. Sestavljen je iz dveh delov – prvi del je Vprašalnik za identifikacijo disleksije, v drugem delu pa sledi še šest preizkusov. Namen diplomskega dela je bil na vzorcu študentov preizkusiti v slovenski jezik preveden in prirejen diagnostični pripomoček Profiler. Vzorec je sestavljalo 186 študentov različnih fakultet iz ljubljanske, mariborske univerze ter enega zasebnega višješolskega zavoda. Študentje celotnega vzorca so reševali prvi del testa Profiler - Vprašalnik za identifikacijo disleksije. Iz celotnega vzorca študentov smo oblikovali prvi in drugo skupino. V prvo skupino so bili vključeni študentje, ki so na Vprašalniku za identifikacijo disleksije pokazali največ tveganja za disleksijo. V drugo skupino pa so bili vključeni študentje, ki na Vprašalniku za identifikacijo disleksije niso dosegli rizičnega števila točk. Obe skupini študentov sta reševali še ostalih šest preizkusov (drugi del testa Profiler). V vsaki skupini je bilo po 17 študentov, ki smo jih izenačili glede na smer študija. Za ugotavljanje seznanjenosti študentov z možnostmi prepoznavanja in odkrivanja disleksije ter pridobitvijo statusa študenta s posebnimi potrebami smo uporabili nestrukturiran intervju. Raziskava je pokazala nizek odstotek študentov, ki kažejo rizične znake za disleksijo. Tisti, ki poročajo o težavah, ki so jim imeli tekom izobraževanja, pa se zaradi učinkovitih kompenzacijskih strategij ne poslužujejo ponujene pomoči in podpore, oziroma sploh ne vedo, da jim je na voljo. V raziskavi smo ugotovili, da v bistvu ni razlik pri oceni tveganja za disleksijo med študenti družboslovnih in naravoslovnih smeri študija. Dostopnost informacij, gradiv in tudi samoocenjevalnih pripomočkov, kot je test Profiler je korak k pomoči študentom z disleksijo. Seveda pa slabša občutljivost testa in dejstvo, da je bil test prvotno razvit v angleškem jeziku teži tudi k nadaljnjim raziskavam in izboljšavam na področju odkrivanja in razvoja ustreznih diagnostičnih pripomočkov za slovensko govoreče področje.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: specifične učne težave, disleksija, prepoznavanje in odkrivanje disleksije, diagnostični pripomoček, študentje z disleksijo
  Število strani: 115
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Lidija MagajnaMentor
  asist. dr. Milena Košak BabuderSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11249225)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3951
  Datum vnosa: 18 Okt 2016 17:15
  Zadnja sprememba: 18 Okt 2016 17:15
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3951

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa