[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Analiza gibalnih/športnih dejavnosti otrok in vzgojiteljev kot argument za vključevanje nekaterih dejavnikov zdravega načina življenja

Jera Zajec (2010) Analiza gibalnih/športnih dejavnosti otrok in vzgojiteljev kot argument za vključevanje nekaterih dejavnikov zdravega načina življenja. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 213-232. ISBN 978-961-353-052-5

[img]
Predogled
PDF
Download (2462Kb)

  Povzetek

  Procesno-razvojno naravnan kurikulum daje vzgojitelju veliko svobode v izbiri različnih vsebin za realizacijo istih ciljev. Njegova avtonomnost pri izbiri seže na vsa temeljna področja kurikuluma. Dosedanje raziskave na področju gibanja dokazujejo, da na pogostost vključevanja gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu vplivajo materialni, kadrovski, vsebinski in organizacijski dejavniki. Z analizo gibalne/športne dejavnosti otrok in vzgojiteljev ter z ugotavljanjem materialnih dejavnikov za izvajanje gibanja smo ugotavljali stanje v vrtcih, zajetih v našo raziskavo. Vzorec je zajemal 810 vzgojiteljev, ki so se profesionalno usposabljali za strokovne delavce za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje. Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for social Sciences inc., Chicago IL, različica 16), kjer smo uporabili podprogram Frequencies za izračun frekvence posameznih odgovorov v anketnih vprašalnikih. Pri številčnih spremenljivkah pa podprogram Descriptives za izračun srednjih vrednosti in standardnega odklona. Na podlagi rezultatov smo zasnovali smernice, ki so argumenti za pogostejše vključevanje gibalnih/športnih dejavnosti v vrtec.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: otrok, vzgojitelj, vrtec, gibalna/športna dejavnost, zdrav življenjski slog
  Število strani: 461
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/monografija_ReggioEmilia2.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 387
  Datum vnosa: 20 Okt 2011 14:29
  Zadnja sprememba: 20 Okt 2011 14:29
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/387

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa