[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vrtec in lokalna skupnost v luči kakovosti izvajanja predšolske vzgoje: slovenski vrtci in koncept Reggio Emilia

Sanja Berčnik in Tatjana Devjak (2010) Vrtec in lokalna skupnost v luči kakovosti izvajanja predšolske vzgoje: slovenski vrtci in koncept Reggio Emilia. V: Pedagoški koncept Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce : podobnosti v različnosti. Pedagoška fakulteta, Ljubljana, str. 173-210. ISBN 978-961-253-052-5

[img]
Predogled
PDF
Download (2462Kb)

  Povzetek

  Avtorici v prispevku prikazujeta pomembnost sodelovanja med vrtcem in lokalno skupnostjo za zagotavljanje kakovostnega varstva in vzgoje predšolskih otrok. V teoretičnih izhodiščih se osredinita na razlago osnovnih pojmov, iz katerih v nadaljevanju izhajata in ki so potrebni za razumevanje delovanja predšolske institucije v javni domeni ter za njeno kakovostno delovanje. V razpravi o kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa se nato osredinjata na pojem, naloge in na izvajanje nalog lokalne skupnosti; analizirata vlogo občine, ki je po Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o vrtcih in po Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja zadolžena za organizacijo in izvedbo predšolske vzgoje na svojem področju. Poudarita tudi vlogo ravnatelja pri načrtovanju, pripravi, izvedbi, evalvaciji in pri vrednotenju procesa vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje ter pomen avtonomije ravnatelja za kakovosten vzgojno-izobraževalni zavod ter spremljanje in (samo)evalviranje dejavnosti predšolske vzgoje, kjer poudarita model »6 E«. Hkrati predstavljata tudi poglede na sodelovanje med lokalno skupnostjo in vrtcem v Italiji oz. v konceptu Reggio Emilia, kjer t. i. vodenje iz skupnosti vključuje teoretično in praktično sintezo medosebnih razmerij, sklenjenih med otroki, družinami, ponudniki storitev in širšo družbo.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: vrtec, lokalna skupnost, sodelovanje, kakovost, Reggio Emilia
  Število strani: 461
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://reggioemilia.pef.uni-lj.si/images/dokumenti/monografija_ReggioEmilia2.pdfDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 386
  Datum vnosa: 20 Okt 2011 14:05
  Zadnja sprememba: 30 Okt 2011 21:53
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/386

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa