[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Interaktivna tabla kot učni pripomoček v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri poučevanju tem iz računalništva

Andreja Gorše (2016) Interaktivna tabla kot učni pripomoček v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri poučevanju tem iz računalništva. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (4Mb)

  Povzetek

  Osrednja tema magistrske naloge je bila ugotoviti, ali multimedijske interaktivne (MI) table vplivajo na boljšo učno uspešnost učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri urah računalniškega opismenjevanja in pri izbirnem predmetu računalništvo. V teoretičnem izhodišču je opisano učno okolje, ki ga je mogoče ustvariti s pomočjo MI-table in v katerem ima učitelj večje možnosti za uspešno izobraževanje otrok z LMDR. Opisane so prednosti in pomanjkljivosti posameznih vrst MI-tabel, dostopnih na trgu, ki jih mora učitelj upoštevati pri načrtovanju opisanega učnega okolja. Vključevanje MI-table kot sodobnega učnega pripomočka v učni proces zahteva poleg didaktičnega tudi tehnično znanje in veščine, tako učiteljev kot tudi učencev, prav tako pa poteka po stopnjah, in sicer od seznanitve preko uporabe do integracije. S fazama preusmeritve in evolucije pa sodobna tehnologija omogoča, da učenec lahko aktivno sodeluje pri usvajanju znanja, in ga spodbuja k stalnemu napredovanju. Sodobna izobraževalna tehnologija naj najprej podpira učni proces, nato pa ga razširja in končno tudi preobrazi. V teoretičnih izhodiščih je navedenih nekaj primerov za lažje usvajanje potrebnega znanja in veščin. Učitelj začne vključevati MI-tablo v učni proces z uporabo veščin, ki jih že pozna, na primer z uporabo projektorja in povečanega računalniškega zaslona. S postopnim dodajanjem ponujenih orodij učitelj uporablja MI-tablo kot multimedijski interaktivni učni pripomoček. Izvedba učne ure je učinkovitejša z načrtovanim in hitrim dostopom do učnega gradiva in uporabo priloženih orodij, ki so del programske opreme. Motivacija učencev je večja zaradi velikega ekrana, vizualne podpore in upravljanja s slikami in besedilom. Aktivnost učencev se najbolj poveča zaradi sodelovalnega učenja ter možnosti interakcije med učencem in razredom ter učencem in učiteljem. MI-tabla učinkovito podpira različne učne sloge in s tem učitelju daje možnosti večje individualizacije. Z zanimivo vidno predstavitvijo, podprto še z zvokom in aktivnostjo učencev s pomočjo MI-table, si učenci učno snov bolje zapomnijo. Učno gradivo je shranjeno in ga je mogoče ponovno uporabiti tako pri ponavljanju kot pri utrjevanju. Raziskava je bila izvedena pri pouku računalniškega opismenjevanja in izbirnem predmetu računalništvo. V vsakem razredu so bile izvedene tri ure. V prvi uri so se učenci seznanili s temo in načinom dela. V drugi uri so učenci snov ponovili in utrjevali. V obeh urah sta se merili aktivnost in motiviranost posameznih učencev. Tretja ura je bila namenjena preverjanju zapomnitve besed ter ocenjevanju teoretičnega in praktičnega znanja. Ure so tako v kontrolni kot tudi v eksperimentalni skupini potekale v računalniški učilnici. Izvedba ur se je razlikovala le v tem, da je bila v eksperimentalni skupini uporabljena MI-tabla. Konkretne teme učne snovi so bile odvisne od termina raziskave, ki je potekala v posameznih razredih po kurikulumu. Postavili smo hipoteze, s katerimi smo želeli preveriti, ali učenci z LMDR dosegajo s pomočjo MI-table boljše rezultate v učnem procesu pri usvajanju računalniškega znanja. V raziskavi smo želeli preveriti tudi, ali so učenci zaradi uporabe MI-table pri šolskem delu bolj motivirani in bolj aktivni ter ali je njihova zapomnitev snovi boljša in ali so rezultati pri ocenjevanju znanja boljši. V ta namen smo primerjali dve skupini učencev, eksperimentalno in kontrolno. Vzorec je zajemal 29 učencev dveh gorenjskih osnovnih šol z nižjim izobrazbenim standardom. Pri obdelavi podatkov smo preverjali zanesljivost in homogenost vzorca, razlike med skupinami smo preverjali z analizo variance. Rezultati raziskave so potrdili, da so učenci z LMDR z uporabo MI-table aktivnejši pri pouku in bolj motivirani za šolsko delo. Zavrgli pa smo hipotezo, da si učenci s pomočjo MI-table lažje zapomnijo nove izraze. Rezultati so tudi pokazali, da so učenci v eksperimentalni skupini, kjer je izvajanje učnih ur potekalo z MI-tablo, boljši pri usvajanju kognitivnega znanja. Z raziskavo smo dokazali še, da se pozitivni učinki uporabe MI-table pri učencih z dolgotrajno uporabo ne zmanjšajo.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, multimedijska interaktivna tabla, motivacija, aktivnost, individualizacija, zapomnitev, učenec, učitelj
  Število strani: 120
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Jože RugeljMentor
  red. prof. dr. Miran ČukSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11178057)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3775
  Datum vnosa: 22 Sep 2016 12:58
  Zadnja sprememba: 22 Sep 2016 12:58
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3775

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa