[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti

Katja Kozjek Varl (2016) Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2485Kb)

  Povzetek

  Učitelji, ki poučujejo likovno umetnost, so kompetentni in poklicani tudi za to, da učence seznanjajo z aktualnim dogajanjem v likovni umetnosti. Spremljanje, poznavanje in razumevanje sodobne likovne umetnosti vpliva na razmišljanje in vživljanje posameznika v okolje in čas, v katerem živi. Zato lahko delo s primeri sodobne likovne umetnosti učence spodbuja k ustvarjalnemu izražanju in hkrati h kritičnemu mišljenju o družbi. Predmet magistrskega dela je koncipiranje likovnih nalog, ob katerih se učenci seznanjajo s sodobno likovno umetnostjo, ustvarjalno izražajo svoje ideje ter razvijajo zmožnost izražanja mnenj in stališč. V teoretičnem delu magistrske naloge se opiramo na teoretična izhodišča, ki obravnavajo cilje in vsebine sodobne umetnosti. Izhajamo iz ugotovitev strokovnjakov o pozitivnih vplivih vpeljevanja vsebin sodobne umetnosti v pouk likovne umetnosti. Ker koncept učnega načrta za likovno vzgojo ni konkretno usmerjen v spoznavanje vsebin sodobne umetnosti, smo cilje iskali v učnem načrtu predmeta državljanska in domovinska kultura ter etika. Cilje lahko uresničujemo ob delu s primeri sodobne likovne umetnosti. Opiramo se na možnost medpredmetnega povezovanja za doseganje skupnih ciljev obeh v raziskavo vključenih predmetov. Izpostavljamo splošne in specifične učne metode, ki so pri delu s sodobnimi likovnimi deli še posebej v ospredju, pozornost posvečamo tudi avtentični umetnini. V empiričnem delu smo izvedli akcijsko raziskavo, v kateri smo načrtovali tri korake z namenom izboljšanja prakse. V učnem procesu nas je zanimal pristop, ki je učencem omogočal razumevanje in spoznavanje sodobne likovne umetnosti. Ob tem so učenci imeli možnost izražanja na njim lasten način, hkrati pa so usvajali z učnim načrtom podane cilje. Pristop je spodbujal ustvarjalno mišljenje, ustvarjalno uporabo materialov in pripomočkov, odločitev učencev za ustvarjalno vsebino, izbiro principov izražanja in idej na osnovi del sodobnih likovnih umetnikov ter ustvarjalno reševanje nalog. Preverjali smo učinke reševanja likovnih problemov. Za preverjanje uspešnosti načrtovanih postopkov smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Pri načrtovanju likovnih nalog v tretjem raziskovalnem koraku smo izhajali iz medpredmetne povezave in upoštevali korelacije ciljev, zapisanih v obeh učnih načrtih. V začetnem (inicialnem) stanju smo ugotovili, da učenci niso imeli oblikovanega mnenja o sodobni umetnosti, saj je večina učencev ni poznala. Med potekom akcijskih raziskovalnih korakov smo ugotovili, da učenci likovna dela povezujejo z vsakdanjim življenjem in jih interpretirajo glede na lastne izkušnje. Zaznali smo napredek pri ustvarjalnosti učencev, ki se kaže skozi izvirnost idej in kot želja po končni realizaciji nekaterih konceptualnih zasnov. Medpredmetna povezava predmetov likovna umetnost in državljanska in domovinska kultura ter etika se je izkazala kot uspešna, morda celo nujna oblika povezovanja pri obravnavanju vsebin sodobne umetnosti. V končnem (finalnem) stanju smo zaznali večjo senzibilnost učencev pri doživljanju in razumevanju nekaterih sodobnih likovnih del, hkrati pa se je oblikoval individualni odnos posameznika do sodobne umetnosti. Na osnovi ugotovitev smo oblikovali smernice za ustreznejše načrtovanje in izvajanje likovnih nalog, vezanih na vsebine sodobne likovne umetnosti. V raziskavi pridobljene ugotovitve lahko pozitivno vplivajo na likovnopedagoško prakso.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: sodobna likovna umetnost, likovna umetnost, državljanska in domovinska kultura ter etika, medpredmetno povezovanje, sodobni didaktični pristopi
  Število strani: 191
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Metoda KemperlMentor
  izr. prof. dr. Matjaž DuhSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11177801)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3774
  Datum vnosa: 22 Sep 2016 12:51
  Zadnja sprememba: 22 Sep 2016 13:14
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3774

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa