[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol

Anja Stroj (2016) Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol. Magistrsko delo.

[img] PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  Igra je ena izmed pomembnejših dejavnosti v otrokovem vsakdanu, prav tako pa je ključna tudi za otrokov razvoj. Pogosto so v igralno dejanje vključeni predmeti – največkrat so to igre in igrače. Otroci, ki vstopajo v šolo, se nahajajo v razvojnem obdobju srednjega otroštva, kar pomeni, da za svoj normalen razvoj (fizični, kognitivni, socialni itd.) še vedno potrebujejo veliko igre. Zato je pomembno, da igro vključimo tudi v šolsko okolje – kot sestavni del pouka (didaktične igre) in tudi kot dejavnost med odmori, ko se morajo učenci sprostiti in obenem pripraviti za kvalitetno nadaljevanje pouka. Ob svojem dosedanjem delu sem na različnih osnovnih šolah opazila, da za kvalitetno igro učencev med odmorom ni bilo optimalno poskrbljeno. Bodisi so bili igralni kotički neurejeni ali premajhni, ali pa so bile igre in igrače poškodovane, pogubljene ali neuporabne. Po podrobnem pregledu literature nisem našla nobene raziskave, ki bi se ukvarjala z analiziranjem iger in igrač, ki so prvošolcem v Sloveniji na voljo za prosto igro med odmori. Tako sem se odločila, da bo prav to tema mojega magistrskega dela. V okviru tega sem si zastavila naslednje cilje: popisati igre in igrače, ki so na voljo za prosto igro med odmori učencem prvih razredov mestnih in podeželskih osnovnih šol; analizirati stanje teh iger in igrač; ugotoviti, ali se pojavljajo razlike v številu, vrsti in stanju iger in igrač med podeželskimi in mestnimi osnovnimi šolami; pridobiti informacije o pogledu učiteljic obravnavanih prvih razredov na vlogo in pomen iger in igrač ter iger kot dejavnosti; opisati navade in izkušnje učencev prvih razredov o uporabi iger in igrač med odmori. Raziskavo sem opravila vštirinajstih prvih razredih osnovnih šol, in sicer na sedmih podeželskih in sedmih mestnih. V raziskavi je sodelovalo vseh 14 učiteljic prvih razredov z njihovimi učenci. Pri učiteljicah sem za pridobitev njihovih mnenj uporabila raziskovalno metodo anketiranja (razdelila sem jim anketo, sestavljeno iz desetih vprašanj). V vsakem izmed razredov sem si po opazovanju učencev (s pomočjo kontrolne liste) med prosto igro med odmorom izbrala po štiri učence (skupno 56 učencev) za polstrukturirani skupinski intervju s petimi glavnimi vprašanji. V vseh razredih sem glede na kontrolno listo popisala in kategorizirala igre in igrače, ki so na voljo učencem za prosto igro med odmori. Rezultati raziskave kažejo, da na vseh obravnavanih osnovnih šolah dobro skrbijo za igre in igrače, ki so na voljo učencem za igro (zelo majhen delež je polomljenih, pogubljenih ali zastarelih igrač). Prav tako smo ugotovili, da se število iger in igrač ter struktura zbirke igrač (različne vrste igrač) od šole do šole močno razlikujejo. V primerjavi iger in igrač na podeželskih in mestnih šolah nismo našli pomembnejših razlik (največja razlika med tema dvema skupinama šol je v deležu igrač, ki spodbujajo zaznavanje in gibanje, in sicer jih je v mestnih šolah približno 10% več kot v podeželskih). Rezultati raziskave kažejo na dobro zavedanje učiteljic prvih razredov o pomenu proste igre učencev med odmori ter nakazujejo na njihovo zadovoljstvo glede števila in raznolikosti igrač v njihovih razredih. Učenci so prav tako zadovoljni z naborom in številom šolskih iger in igrač, kljub temu pa bi si zbirko želeli dopolniti. Izsledkov raziskave zaradi majhnosti vzorca ne moremo posplošiti, kljub temu pa služijo kot indikator dejanskega stanja iger in igrač v prvih razredih obravnavanih šol.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: razvoj otroka, srednje otroštvo, odmor, igra, igre in igrače
  Število strani: 105
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Katarina SusmanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11151433)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3711
  Datum vnosa: 08 Sep 2016 12:32
  Zadnja sprememba: 08 Sep 2016 12:32
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3711

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa