[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Pouk likovne vzgoje v manjšinskih slovenskih in italijanskih osnovnih šolah

Lara Kobal (2016) Pouk likovne vzgoje v manjšinskih slovenskih in italijanskih osnovnih šolah. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (4Mb)

  Povzetek

  V pričujočem delu obravnavamo tematiko ustvarjalnosti učencev pri likovni vzgoji v slovenskih zamejskih šolah v Italiji ter v italijanskih šolah v Sloveniji. Likovna vzgoja je v omenjenih manjšinskih šolskih sistemih z vidika raziskovanja zapostavljeno in še neraziskano področje, zato smo želeli odpreti in raziskati izbrano temo – ustvarjalnost pri pouku. V teoretičnem delu so upoštevane izkušnje domačih in tujih avtorjev o ustvarjalnosti učencev pri likovni vzgoji. V empiričnem delu je bila najprej izvedena multipla študija primera. Cilj raziskave je bil ugotoviti stanje izvajanja pouka pri likovni vzgoji in ustvarjalnosti učencev na vseh omenjenih manjšinskih šolah. V raziskavi so sodelovali učitelji, ki poučujejo likovno vzgojo na predmetni stopnji osnovne šole v italijanskih šolah v Sloveniji (od 6. do 9. razreda: starost učencev od približno 11 do 15 let) ter na slovenskih nižjih srednjih šolah v Italiji (od 1. do 3. razreda: starost učencev od približno 11 do 14 let). Podatke smo pridobili z vprašalniki, globinskimi intervjuji in analizo dokumentov. Izsledki raziskave so omogočili ustreznejše razumevanje učiteljevega načrtovanja in izvajanja pouka likovne vzgoje za ustvarjalno likovno izražanje v omenjenih šolskih sistemih. Na podlagi ugotovitev so bile oblikovane tako smernice za načrtovanje in izvajanje pouka likovne vzgoje kot tudi smernice za izobraževanje učiteljev, da bi pridobili znanje o celostnem poučevanju učencev za likovno ustvarjalni razvoj. Nadalje smo skozi akcijsko raziskavo v štirih korakih v praksi raziskali posodobitev načinov načrtovanja likovnih nalog za ustvarjalno likovno izražanje na sorodnih stopnjah izobraževanja: v drugih razredih nižje srednje šole v slovenskih šolah v Italiji in v sedmih razredih devetletke na italijanskih šolah v Sloveniji (starost učencev od 12 do 13 let). Skozi akcijsko raziskavo smo s kvalitativno in kvantitativno analizo raziskali napredek v samostojnosti in ustvarjalnosti učencev pri reševanju likovnih nalog. Cilj akcijske raziskave je bil ugotoviti, kakšni so učinki izvajanja pouka likovne vzgoje na področju slikanja, če spremenimo način poučevanja z vpeljavo različnih prilagoditev poučevanja, tudi z izbiro metod in oblik dela. Zanimalo nas je, kakšen pristop v učnem procesu bi učencem omogočal večje doživljanje ter razumevanje izraznih sredstev in oblikovalnih načel ter bolj senzibilno in ustvarjalno likovno izražanje. V ta namen smo izdelali model poučevanja, s katerim smo povečevali likovno ustvarjalnost učencev. S spremljanjem in spreminjanjem poučevanja smo prišli do načinov izboljšave modela, ki upošteva posebnosti učnih sistemov manjšin in vodi učence k razvijanju ustvarjalnosti pri likovnem izražanju. Za preverjanje posodobitev akcijske raziskave smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno empirično metodo pedagoškega raziskovanja. Učiteljeve kompetence, vezane na likovno ustvarjalnost učencev in na njegovo didaktično znanje, predstavljajo izhodišče za načrtovanje in izvedbo likovnih nalog, ki učencem omogočajo samostojno snovanje likovnih idej ter ustvarjalno reševanje likovnih nalog. Učitelji naj bi za ustvarjalni razvoj učencev dobro poznali učinkovite in ustrezne načine načrtovanja pouka likovne vzgoje. Pomembno je, da imajo dostopno gradivo v jeziku načrtovanja in izvajanja pouka. Pomembno je tudi skrbno pripravljeno slikovno gradivo, uporaba različnih učnih sredstev in pripomočkov ter različnih, neobičajnih slikarskih podlag. Na dvig likovne ustvarjalnosti so vplivale predvsem različne specifične metode dela in izmenjavanje različnih oblik dela, ki so pri učencih krepile samostojnost pri reševanju likovnih nalog, soodvisnost in sodelovanje. Pri tem je pomembno, da so učenci sproščeni in da imajo osnovne pogoje za delo – prostorske, materialne, časovne ter seveda možnost, da se lahko vsak izraža na svoj način.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: likovna vzgoja v italijanskih nižjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom, likovna vzgoja v slovenskih osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom, likovna vzgoja, ustvarjalnost in samostojnost učenca pri izvedbi likovnih nalog
  Število strani: 299
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Tonka TacolMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11150921)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3709
  Datum vnosa: 08 Sep 2016 12:17
  Zadnja sprememba: 08 Sep 2016 12:17
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3709

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa