[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Predstave predšolskih otrok o volku

Jolanda Koritnik (2016) Predstave predšolskih otrok o volku. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Download (3509Kb)

  Povzetek

  Otrok začne že v zgodnjem otroštvu pridobivati znanje o naravi in razvijati odnos do nje. Od začetnih intuitivnih predstav postopoma prehaja do naravoslovnega znanja, ki ga izgrajuje predvsem na podlagi neposrednih izkušenj in lastne aktivnosti, nanj pa poleg staršev in vzgojiteljev vplivajo tudi mediji in literatura. V predhodni raziskavi o predsodkih predšolskih otrok do živali je večina otrok na vprašanje, katere živali se najbolj bojijo, izjavila, da je to volk. To dejstvo nakazuje, da imajo predšolski otroci o volku večinoma napačne predstave. Volk je žival, s katero se zaradi njenega načina življenja in njene razširjenosti ne morejo srečevati in pridobivati realnih izkušenj o njej. Predvidevamo, da volka poznajo v pretežni meri iz pravljic, zgodb in risank, v katerih je volku pripisana izrazito negativna vloga, in da so od odraslih o tej živali prejeli neko stereotipno negativno predstavo. Naravoslovna resnica pa je ta, da je volk za delovanje gozdnega ekosistema zelo pomembna žival, ki s svojim selektivnim plenilskim načinom prehranjevanja uravnava velikost populacije rastlinojedcev. Za človeka je nenevaren, saj se stiku z njim izogiba. Cilj moje diplomske naloge je bil raziskati, kakšne predstave o volku imajo od 3 do4 leta stari otroci ter jim ob dejavnostih, v katerih bi to žival spoznavali na čim bolj aktiven način, omogočiti, da si o volku ustvarijo realno predstavo in do te živali oblikujejo pozitiven odnos. V raziskavo je bilo vključenih 40 otrok, starih od 3 do 4 leta. V vsaki skupini (raziskovalni in kontrolni) je bilo dvajset otrok. Začetne predstave sem raziskovala z individualnimi polstrukturiranimi intervjuji, ki sem jih izvedla z otroki obeh skupin. Vprašanja so se nanašala na telesne značilnosti volka, njegove vedenjske lastnosti, razširjenost in življenjski prostor, potencialno nevarnost za človeka in odnos do te živali. Z otroki eksperimentalne skupine sem nato izvedla projekt, v katerem so otroci s čim več neposrednimi izkušnjami aktivno pridobivali znanje o volku. Po izvedenih dejavnostih sem nato v obeh skupinah ponovno izvedla intervjuje z istimi vprašanji kot jih je vseboval začetni intervju. S primerjavo rezultatov sem zaključila, ali obstajajo razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino, ter na podlagi tega sklepala, kako so izvedene dejavnosti vplivale na predstave otrok o volku in njihov odnos do te živali. Rezultati začetnih intervjujev so pokazali, da so bile začetne predstave otrok večinoma neustrezne, saj so temeljile na predstavah, ki vključujejo stereotipe. Iz izjav otrok je bilo razbrati, da je njihov odnos do te živali večinoma negativen in da volka doživljajo kot človeku nevarno žival. Po izvedenih dejavnostih v eksperimentalni skupini pa je velika večina otrok te skupine o volku pridobila ustrezne predstave in pozitiven odnos. Primerjava rezultatov s kontrolno skupini je pokazala, da so imele izvedene dejavnosti pomemben vpliv na oblikovanje novih predstav o volku. Neznanje, prepleteno s stereotipi, je v preteklosti botrovalo skorajšnjemu iztrebljenju volka. Takšno ravnanje pomeni nevarnost rušenja naravnega ravnovesja gozdnega ekosistema. Možnost sobivanja človeka in volka je možna le, če so ljudje ozaveščeni o njegovi pomembnosti za naravo. Z izobraževanjem o tem je potrebno pričeti že v predšolskem obdobju in v nasprotju z množico pravljic, zgodb, pesmi in risank, ki vsiljujejo stereotipno podobo o volku, otrokom ponuditi možnost, da spoznajo tudi naravoslovno resnico o tej živali.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomska naloga)
  Ključne besede: predšolski otrok, začetno naravoslovje, volk, izkušenjsko učenje
  Število strani: 76
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  viš. pred. dr. Marjanca KosMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11136585)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3667
  Datum vnosa: 05 Sep 2016 16:21
  Zadnja sprememba: 05 Sep 2016 16:21
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3667

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa