[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja

Maja Mivšek (2016) Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (5Mb)

  Povzetek

  V magistrskem delu se bomo osredinili na sodoben, konstruktivističen model opismenjevanja, ki ga učitelj kot moderator učnega procesa soustvarja z učenci ob upoštevanju njihovega predznanja in interesa. Utemeljili ga bomo z vidika sodobnih spoznanj učenja ter kognitivnih pojmovanj pouka in poudarili pomen učitelja pri oblikovanju ustreznega opismenjevalnega okolja v prvem razredu. V teoretičnih izhodiščih bomo opredelili kakovosten pouk z vidika transmisijskega in konstruktivističnega modela. Pomembne elemente konstruktivizma bomo povezali s sodobno opredelitvijo pismenosti in opismenjevanja ter razložili bistvene vidike začetnega opismenjevanja v prvem razredu. V empiričnem delu bomo prikazali raziskavo, ki je potekala v obliki pedagoškega eksperimenta. Pri pouku v kontrolni skupini so bili učenci deležni opismenjevanja na sistematičen način po prevladujoči analitično-sintetični metodi in z delovnimi zvezki kot glavnim učnim gradivom, v eksperimentalni skupini pa so bili učenci deležni konstruktivistično naravnanega opismenjevanja z uvajanjem raznolikih dejavnosti, ki jih je učitelj skupaj z učenci načrtoval z upoštevanjem njihovih sposobnosti, predznanja in interesa. Ugotoviti smo želeli, ali se transmisijsko naravnani način pouka in konstruktivističen način pouka razlikujeta v učinkovitosti razvijanja oz. pridobivanja zmožnosti branja in pisanja učencev v prvem razredu osnovne šole. Osredinili smo se na spremljanje zmožnosti branja in pisanja učencev (grafično zavedanje, fonološko zavedanje, asociativna zveza glas – črka, bralno-pisalne vaje). Z raziskavo smo ugotovili, da so učenci eksperimentalne skupine, ki so bili deležni konstruktivistično naravnanega opismenjevanja, statistično pomembno napredovali predvsem v bralno-pisalnih zmožnostih, kot sta samostojno branje in pisanje, medtem ko so učenci kontrolne skupine, v kateri je prevladoval transmisijsko naravnani pouk, napredovali v razvoju specifičnih opismenjevalnih zmožnosti, in sicer v grafičnem in fonološkem zavedanju ter asociativni zvezi glas – črka. Statistično pomemben napredek v razvoju bralno-pisalnih zmožnosti učencev eksperimentalne skupine smo utemeljili z organizacijo primernega opismenjevalnega okolja in individualizacijo sistematičnega opismenjevanja, ki se je začel s stvarno oceno zmožnosti otrok na začetku, in je potekal fleksibilno glede na sposobnosti, zmožnosti in interese otrok.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: Konstruktivističen model pouka, učiteljeva pojmovanja pouka, pouk slovenščine, opismenjevanje
  Število strani: 183
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Milena Valenčič ZuljanMentor
  red. prof. dr. Igor SaksidaSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11104841)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3598
  Datum vnosa: 19 Avg 2016 14:13
  Zadnja sprememba: 19 Avg 2016 14:13
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3598

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa