[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj

Vesna Drofenik (2016) Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3874Kb)

  Povzetek

  Iz pregleda domače in mednarodne strokovne in znanstvene literature je razvidno naraščanje aktualnosti raziskovanja učiteljevega poklicnega delovanja, njegovega profesionalnega razvoja in profesionalizacije učiteljskega poklica. Izpostavljena so tudi vprašanja, ali je učiteljski poklic profesija, oz. ali kateri elementi manjkajo, da bi bil ta poklic pojmovan kot profesija, kaj je oz. bi bilo treba spremeniti. Tradicionalno označeni profesiji sta medicina in pravo; splošni pristop je bil poskusiti, identificirati značilnosti teh dveh poklicev in ostale poklice primerjati z njima. Oblikovali so se različni modeli profesij. Pomembna vloga se namenja tudi raziskovanju različnih dejavnikov učiteljevega profesionalnega razvoja. Raziskovalce zanima, kako učiteljevo raziskovanje in sodelovanje v projektih, načini in vrste izobraževanja, načini inoviranja, institucionalna klima vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj. V teoretičnem delu smo opredelili učiteljski poklic in učiteljeve poklicne vloge. Opredelili smo pojem profesija, profesionalizem, profesionalizacija in profesionalni razvoj. Prikazali smo modele profesionalnega razvoja in analizirali dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj. V empiričnem delu nas je zanimalo, kako različne skupine pojmujejo učiteljski poklic. Za namene raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju (učitelje in ravnatelje), starše in učence. Ugotavljali smo, kako pojmujejo različne postavke učiteljskega poklica (zahtevnost poklicnega dela, potrebna izobrazba, specifičnost in nenadomestljivost …). Primerjali smo stališča različnih skupin anketirancev do učiteljskega poklica kot profesije in ugotavljali, ali prihaja med njimi do statistično pomembnih razlik. Ugotavljali smo tudi, kolikšen vpliv imajo po presoji učiteljev in ravnateljev različni dejavniki na učiteljev profesionalni razvoj. Izsledki naše raziskave so pokazali, da bi učitelji, ravnatelji, starši in učenci učiteljski poklic uvrstili med profesije. Učitelji in ravnatelji so mnenja, da notranji dejavniki bolj vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj kot zunanji. Po njihovem mnenju najbolj vpliva na profesionalizacijo učiteljskega poklica visoka strokovna usposobljenost učiteljev. Pri dejavnikih oziroma kompetencah, ki opredeljujejo poklicno delo učitelja, prihaja do razhajanj v mnenju učiteljev in ravnateljev na eni strani in starši ter učenci na drugi. Pri dejavnikih, ki vplivajo na ugled učiteljskega poklica se ravnatelji, učitelji, starši in učenci popolnoma strinjajo, da je poučevanje pomembna družbena funkcija. Z raziskavo smo želeli spoznati in kritično opredeliti množico dejavnikov, ki vplivajo na učiteljevo poklicno delo in ovrednotiti njihov vpliv na profesionalizacijo učiteljskega poklica. Naš namen je tudi, da osnovnošolske učitelje kot tudi širšo pedagoško javnost seznanimo s pomembnostjo zavedanja dejavnikov, ki pripomorejo k večji uveljavitvi in ugledu profesije.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: učitelj, učiteljeva poklicna vloga, profesionalni razvoj, modeli profesionalnega razvoja, dejavniki profesionalnega razvoja, profesija, profesionalizacija, profesionalizem
  Število strani: 241
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Milena Valenčič ZuljanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=11063625)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3533
  Datum vnosa: 05 Jul 2016 08:27
  Zadnja sprememba: 05 Jul 2016 08:27
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3533

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa