[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru

Tjaša Koporec (2016) Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1445Kb)

  Povzetek

  Zagotavljanje kakovostnega in učinkovitega pouka predstavlja temeljni cilj učiteljevih prizadevanj, zato moramo učne metode in oblike izbrati pravilno, ter pri pouku zagotoviti ustrezno sodelovanje med učenci in učitelji. Pomembno je, da zna učitelj učence motivirati in jih pripraviti na dobro sodelovanje in sodelovalno učenje. Sodelovalno učenje je učenje v majhnih skupinah z namenom, da bi učenci dosegli nek skupen cilj. Oblikovano je tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju in pomaga drugim pri doseganju rezultatov. Osrednje mesto pri tem ima interakcija v skupini. V ustrezno vodenem skupinskem delu učenci razvijajo pomembne komunikacijske spretnosti, sklepajo nova prijateljstva, oblikujejo stališča ter razvijajo različne spretnosti in vrednote. Slavin (2013) na osnovi opravljenih raziskav ugotavlja, da večina sodelovalnega učenja poteka neformalno in ne vsebuje skupinskih ciljev ter posameznikove odgovornosti. Kljub dokazom o pozitivnih učinkih sodelovalnega učenja sodelovalno učenje še vedno ostaja na obrobju šolske prakse in je pogosto slabo izvedeno. Podrobneje sem raziskala učno obliko delo v paru, saj menim, da se ta premalokrat uporablja v šolski praksi in da bi pogostejša in didaktično dobro načrtovana izpeljava te učne oblike pomembno prispevala h kakovostnemu znanju učencev in njihovemu navajanju na medsebojno sodelovanje. V empiričnem delu raziskave sem skušala ugotoviti, s kakšnimi nameni in cilji se učitelji odločajo za uporabo te učne oblike, kako pogosto se omenjena oblika uporablja ter pri katerih učnih predmetih. Zanimalo me je, v kateri etapi učnega procesa učitelji uporabljajo delo v paru, kje vidijo prednosti in pomanjkljivosti omenjene oblike ter po katerem kriteriju učitelji razvrščajo učence v pare. Za namene raziskave sem oblikovala anketni vprašalnik za učitelje in strukturiran intervju za učence. Raziskava je potekala na vzorcu 100 učiteljev razrednega pouka in 6 učencev 5. razreda. Ugotovila sem, da se vsi učitelji poslužujejo različnih učnih oblik skoraj vsako učno uro, z izjemo skupinske učne oblike. Intervjuvani učenci so odgovorili, da radi delajo v paru ter si pri pouku želijo več takega dela. Pridobljeni rezultati predstavljajo doprinos k didaktiki in bodo pripomogli h kakovostnejšemu izobraževanju učiteljev na tem področju.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: kakovosten pouk, sodelovalno učenje, učne oblike, delo v paru
  Število strani: 70
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  red. prof. dr. Milena Valenčič ZuljanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10966089)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3413
  Datum vnosa: 07 Apr 2016 10:04
  Zadnja sprememba: 07 Apr 2016 10:04
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3413

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa