[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo

Nina Lah (2016) Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2295Kb)

  Povzetek

  Temelj učenja predstavlja učenčeva aktivnost, to pa ne velja le za učenje doma, temveč tudi za učenje med poukom. V slovenskem prostoru še vedno močno prevladuje frontalna oblika poučevanja, ki prav tako lahko spodbuja učenčevo aktivnost, in sicer s pomočjo samostojnega izdelovanja zapiskov. Spretnost izdelovanja zapiskov izboljša učenčevo razumevanje, saj vpliva na pozornost in aktivacijo kognitivnih procesov, ustvarjeni zapiski pa so v pomoč pri ponovnem priklicu informacij. Gre za kompleksno spretnost, ki številnim učencem povzroča težave, še posebej tistim z disleksijo. Učenci z disleksijo predstavljajo eno od skupin učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU). Težave imajo pri poslušanju in pisanju, preusmerjanju pozornosti med poslušanjem in pisanjem kot tudi pri vzdrževanju pozornosti, pošiljanju informacij iz dolgoročnega spomina v delovnega in posledično pri povezovanju predznanja z novim znanjem. Osrednji cilj tega raziskovalnega dela je, dobiti vpogled v razlike pri samostojnem izdelovanju zapiskov med učenci z disleksijo in učenci brez disleksije. Prav tako smo želeli raziskati, kaj je vzrok, da nekateri učitelji od učencev zahtevajo, nekateri pa ne zahtevajo samostojnega izdelovanja zapiskov. V raziskavi je sodelovalo 53 učencev z disleksijo, usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, in 53 učencev brez disleksije, ki obiskujejo tretje triletje redne osnovne šole. V raziskavo je bilo vključenih 58 osnovnošolskih učiteljev naravoslovja in/ali biologije. Podatke, ki se navezujejo na učence, smo pridobili s pomočjo petih preizkusov oz. dejavnosti, podatke v zvezi z učitelji pa s pomočjo anketnega vprašalnika. Pri obdelavi podatkov so bile uporabljene metode za deskriptivno analizo podatkov in bivariatno sklepno statistično analizo. Ugotovili smo, da učenci z disleksijo ustvarijo manj kakovostne zapiske kot učenci brez disleksije. Učenci z disleksijo zapišejo manj pomembnih in dodatnih informacij, prav tako pri zapisovanju ne uporabljajo metod, ki so v pomoč pri izdelovanju zapiskov in pri kasnejšem učenju. To so metode uporabe krajšav in simbolov, označevanja pomembnih in manjkajočih informacij, parafriziranja vsebine in grupiranja informacij. Rezultati obeh skupin učencev so se prav tako statistično pomembno razlikovali v zapomnitvi in priklicu slišanih informacij, saj so učenci z disleksijo dosegli manj točk pri testu znanja. Iz rezultatov, ki se navezujejo na skupino osnovnošolskih učiteljev biologije in/ali naravoslovja, je razvidno, da se le-ti najpogosteje poslužujejo frontalne oblike poučevanja, vendar večina pri tem od učencev ne zahteva samostojnega izdelovanja zapiskov. Kot glavni razlog za to navajajo, da so zapiski učencev zelo pomanjkljivi. Na drugi strani pa učitelji, ki od učencev zahtevajo samostojno izdelovanje zapiskov med njihovo učno uro, poudarjajo, da so učenci tako bolj miselno aktivni in si posledično zapomnijo več informacij. Na podlagi omenjenih rezultatov smo dobili vpogled v trenutno stanje v zvezi z izdelovanjem zapiskov osnovnošolskih učencev z disleksijo in učenci brez disleksije, kar je prvi korak vsake kakovostne pomoči ne le učencem z disleksijo, temveč vsem učencem.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: učenci z disleksijo, učenci brez disleksije, učitelji naravoslovja/biologije, kognitivne učne strategije, izdelovanje zapiskov
  Število strani: 134
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Marija KavklerMentor
  asist. dr. Milena Košak BabuderSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10965833)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3412
  Datum vnosa: 07 Apr 2016 10:03
  Zadnja sprememba: 07 Apr 2016 10:03
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3412

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa