[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Osnovnošolsko tutorstvo kot oblika pomoči učencem z učnimi težavami

Ana Linasi (2016) Osnovnošolsko tutorstvo kot oblika pomoči učencem z učnimi težavami. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (781Kb)

  Povzetek

  Učenci z učnimi težavami potrebujejo različne oblike pomoči ter dovolj priložnosti za usvajanje znanja in doseganje ciljev (Magajna idr., 2008). Kot uspešna oblika dela z učenci z učnimi težavami se je izkazala tudi medvrstniška pomoč oz. medvrstniško tutorstvo, ki združuje učence različnih starosti in potreb, pri čemer starejši učenci nudijo pomoč, mlajši pa jo prejemajo (hhtp://www.readingrockets.org/article/22029). Poštevanka sodi v deklarativno matematično znanje. Matematična dejstva, skladiščena v spominskih mrežah, imajo različno moč, kar vpliva na hitrost priklica (Snyder, 2005). Poleg sposobnosti avtomatskega priklica morajo učenci imeti potrebno konceptualno znanje o številih in učinkovite strategije štetja (Hopkins in Egeberg, 2009, v Mrak, 2010). Avtomatizacijo aritmetičnih dejstev in postopkov učenci dosežejo z vajo in mehanično vadbo (dril) ali pa z neposrednim učenjem strategij. Številni otroci, sploh pa učenci s specifičnimi aritmetičnimi težavami, imajo v času šolanja težave s priklicem osnovnih aritmetičnih dejstev in postopkov, kar pomeni, da si zapomnijo manj dejstev in postopkov kot vrstniki in jih tudi hitreje pozabijo (Kavkler idr., 2004). Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali lahko medvrstniško tutorstvo veča motiviranost učencev z učnimi težavami za učenje poštevanke ter ali prispeva k napredku avtomatizacije poštevanke. V diplomskem delu sem želela tudi ugotoviti, kakšno mnenje imajo o medvrstniškem tutorstvu učenci tutorji, učenci z učnimi težavami, učitelji, ki poučujejo učence z učnimi težavami, ter starši učencev z učnimi težavami. V vzorec sem zajela 15 učencev štirih različnih šol, osem učencev ima splošne učne težave pri matematiki, sedem učencev pa ima primanjkljaje na posameznih področjih učenja (pri vseh sedmih so prepoznane specifične učne težave pri matematiki). V raziskavo sem vključila tudi starše učencev z učnimi težavami, učence tutorje in učitelje, ki poučujejo učence z učnimi težavami. Uporabila sem anketni vprašalnik za ocenjevanje mnenj o medvrstniškem tutorstvu. Sestavila sem tudi anketni vprašalnik za ugotavljanje motivacije za učenje poštevanke učencev z učnimi težavami. Pred in po izvajanju medvrstniškega tutorstva sem vse učence preverila v znanju poštevanke in ugotavljala, ali je prišlo do napredka v avtomatizaciji. Rezultati raziskave so pokazali, da imajo vsi udeleženci v raziskavi pozitivno mnenje o medvrstniškem tutorstvu. Z medvrstniškim tutorstvom se je povečala tudi motivacija učencev z učnimi težavi za učenje poštevanke. Končno preverjanje znanja poštevanke pa je pokazalo napredek v avtomatizaciji poštevanke pri učencih z učnimi težavami s podporo tutorske pomoči.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: učne težave, splošne in specifične težave pri matematiki, tutorstvo, medvrstniško tutorstvo, trening poštevanke
  Število strani: 98
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Alenka PolakMentor
  izr. prof. dr. Marija KavklerSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10908233)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3354
  Datum vnosa: 05 Feb 2016 13:48
  Zadnja sprememba: 05 Feb 2016 13:50
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3354

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa