[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva

Metka Banič in Verena Koch (2015) Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva. V: Modern approaches to teaching coming generation = Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Eduvision, Polhov Gradec, str. 752-767. ISBN 978-961-93662-5-7

[img] PDF
Download (717Kb)

  Povzetek

  Učitelj je eden ključnih dejavnikov pouka, saj ga načrtuje in izvaja. Pri tem določa, kaj, koliko in kako se bodo učenci naučili, pri čemer si prizadeva, da je njihov razvoj čim bolj celosten. Ker slovenska zakonodaja učiteljem razrednega pouka omogoča tudi poučevanje gospodinjstva v 5. razredu osnovne šole, smo raziskali, kakšne so njihove izkušnje s poučevanjem tega predmeta. Raziskava je bila kvalitativna, za pridobivanje podatkov pa smo oblikovali anketni vprašalnik. Zaradi slabe odzivnosti učiteljev vzorec v raziskavi tvori le 30 oseb. Ugotovili smo, da učitelji razrednega pouka, ki poučujejo gospodinjstvo v 5. razredu, najpogosteje navajajo, da je to del njihovih delovnih obveznosti. Rezultati raziskave kažejo, da učitelji ocenjujejo, da je bil vpliv študija na poznavanje vsebin modulov Ekonomika gospodinjstva in Tekstil in oblačenje majhen. Kot dejavnik, ki je najbolj pripomogel k poznavanju vsebin omenjenih modulov pa navajajo splošno razgledanost. Z rezultati raziskave smo dobili vpogled v izkušnje, ki jih imajo učitelji razrednega pouka s poučevanjem predmeta gospodinjstvo. Raziskava daje izhodišča za nadaljnje raziskave na tem področju, poleg tega pa na osnovi pridobljenih rezultatov lahko oblikujemo ukrepe, s katerimi bi lahko gospodinjsko izobraževanje še izboljšali.

  Tip vnosa: Del monografije
  Ključne besede: gospodinjstvo, poklicne izkušnje učiteljev, poučevanje, učitelj razrednega pouka, učne metode, učne oblike
  Število strani: 998
  Povezani naslovi URL:
  URLTip URL
  http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202015.pdfDrugo nahajališče
  http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50126&rid=10863945&fmt=11&lani=siDrugo nahajališče
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  Oddelki: Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo > Katedra za gospodinjstvo in didaktiko gospodinjstva
  ID vnosa: 3302
  Datum vnosa: 07 Jan 2016 11:59
  Zadnja sprememba: 07 Jan 2016 11:59
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3302

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa