[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Organizacijska kultura in klima v šoli

Karmen Mikek (2015) Organizacijska kultura in klima v šoli. Doktorska disertacija.

[img]
Predogled
PDF
Download (2742Kb)

  Povzetek

  Organizacijski kultura in klima, tudi v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih, v zadnjih letih postajata vse pomembnejši. Iz prvotne uporabe v gospodarstvu se zavedanje o pomenu njunega ocenjevanja, interpretiranja in spreminjanja ali vzdrževanja prenaša tudi na šole in podobne organizacije. Čeprav gre za pojava, ki imata v raziskovanju nekaj desetletno tradicijo, je raba terminologije še vedno precej nekonsistentna. Nekateri avtorji ju opisujejo kot en sam pojav, medtem ko ju drugi jasno ločujejo, spet tretji pa enega definirajo kot dimenzijo drugega. V tem delu pojava obravnavam ločeno, v fazi interpretacije pa ju, ob upoštevanju predpostavke, da organizacijska kultura odraža simbolno in organizacijska klima psihološko plat življenja zaposlenih v šoli, združim z namenom osvetlitve celostne podobe šolske kulture in klime. Na pojav šolske kulture in klime gledam z vidika jasnosti ciljev šole, modela odločanja, odgovornosti, avtonomije, odnosa do vodenja, meril za kakovostno delo, nagrad, komunikacije, sprejetosti in podpore, občutka za skupnost ter oprtost za probleme, kot se kažejo v šoli. Šolski kulturo in klimo raziskujem v povezavi z zadovoljstvom zaposlenih ter ustvarjanjem kakovostnega, k učenju naravnanega delovnega okolja v šoli. Zanima me vloga vodstva in svetovalne službe v procesu njunega oblikovanja, ocenjevanja in spreminjanja. Namen raziskave je bil odkriti, kakšno kulturo prepoznavajo zaposleni na slovenskih osnovnih in srednjih šolah, kako ocenjujejo klimo in kakšno bi si želeli; oceniti zadovoljstvo zaposlenih in opisati vlogo ravnateljev in svetovalnih delavcev pri ustvarjanju organizacijskih kulture in klime. Raziskava je bila razdeljena na dva dela, uporabljen pa kombiniran, komplementaren pristop k raziskovanju, pri čemer je bilo v prvem delu opravljeno anketiranje učiteljev, svetovalnih delavcev in ravnateljev na reprezentativnem vzorcu slovenskih osnovnih in srednjih šol, v drugem delu pa so bili za natančnejši vpogled v vlogo ter položaj ravnateljev in svetovalnih delavcev opravljeni poglobljeni intervjuji. Komplementarnost se kaže v ločeni analizi posameznih delov, ki se združijo šele na stopnji interpretacije. Rezultati kažejo, da zaposleni na slovenskih šolah prepoznavajo močno organizacijsko kulturo, v kateri so cenjeni znanje in dosežki, ter odprto in podporno klimo, in sicer ne glede na to, ali prihajajo z osnovnih ali srednjih šol in neodvisno od velikosti šole. Razlike v oceni kulture se kažejo med ravnatelji, učitelji in svetovalnimi delavci, pri čemer ravnatelji zaznavajo bistveno močnejšo kulturo ter bolj odprto in podporno klimo kot drugi. Pri vseh se pojavlja razkorak med ocenjeno in želeno klimo, pri čemer si vsi želijo še bolj odprte in podporne klime. Rezultati kažejo, da bolj ko je klima podporna, večji občutek samostojnosti ter varnosti pri delu zaposleni prepoznavajo. Ocena klime se povezuje tudi z željo po zamenjavi zaposlitve in z motivacijo za bolniško odsotnost z dela zaradi slabega počutja. Bolj podporna in odprta ko je klima, manjši sta želja po zamenjavi zaposlitve in nuja zaposlenih po odsotnosti z dela zaradi slabega počutja na delovnem mestu. Oceni kulture in klime se med seboj povezujeta. Povezujeta pa se tudi z zadovoljstvom pri delu. Rezultati kažejo, da zaposleni visoko ocenjujejo zadovoljstvo pri delu, pri čemer se najvišje ocenjuje zadovoljstvo s stalnostjo zaposlitve in delom. Ravnatelji imajo v celotnem procesu oblikovanja, ocenjevanja in spreminjanja šolskih kulture in klime ter zagotavljanja zadovoljstva in razmer za učinkovito učno okolje prav zaradi svoje pozicije in vloge pri organizaciji dela ter doseganju ciljev šole bistven pomen. Izpostavlja se, da je skrb za kulturo in klimo naloga vseh zaposlenih, gotovo pa ima svetovalni delavec zaradi svoje vloge v šoli ter širokega uvida v sistem možnost in priložnost za aktivno vlogo pri njunem soustvarjanju in spreminjanju.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Doktorska disertacija)
  Ključne besede: organizacijska kultura, organizacijska klima, zadovoljstvo, šola, svetovalno delo, ravnatelj
  Število strani: 229
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Matej SandeMentor
  red. prof. dr. Zinka KolaričSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=10813769)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 3234
  Datum vnosa: 25 Nov 2015 09:17
  Zadnja sprememba: 25 Nov 2015 09:17
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3234

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa